feed-image RSS

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de berichten “Vrijuit bellen in de bajes” en “Cel vol met smokkelwaar”:

1.)
Kent u de berichten “Vrijuit bellen in de bajes” en “Cel vol met smokkelwaar” (*)?

Lees meer

1.)
Kent u het bericht “Jeugdbendes veroorzaken megaschade”? (*) Klopt de inhoud?

2.)
Bent u bekend met de meermalen gedane belofte van uw voorganger, de heer Opstelten, inhoudende dat de jeugdbendes onder zijn ministerschap “van de straat zouden worden gehaald”? Waarom is die belofte nog niet ingelost?

Lees meer

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft afgelopen jaren steeds ingezet op het maximaal leveren van productie ten behoeve van de partners in de strafrechtketen. Ondanks deze inzet kampt het NFI in 2016 op onderdelen met achterstanden en oplopende levertijden. Op 8 oktober 2015 heb ik al schriftelijke vragen gesteld over de bezuiniging bij het NFI. Daarop kwam het volgende antwoord: “Het is echter wel zo dat de capaciteit van het NFI de komende jaren niet zal toenemen terwijl de vraag naar forensisch onderzoek groter wordt. Hierdoor wordt de spanning tussen vraag en aanbod groter en zullen er wellicht andere keuzes gemaakt moeten worden bij het selecteren van sporen voor onderzoek bij het NFI dan voorheen.” Vervolgens is de taakstelling verzacht (de minister spreekt graag over “extra geld, maar dat is onjuist), maar de vraag is of dat genoeg is. Denk bijvoorbeeld aan het gebeuren rondom de MH17. Opsporingsonderzoeken mogen niet in gevaar komen door gebrek aan geld. Mijn fractie blijft dus kritisch. Is er een mogelijkheid dat de Kamer eerder dan begin 2018 wordt geïnformeerd? (Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) is naar verwachting begin 2018 gereed).

Lees meer

Lilian-Helder-klein

donaties

doneer

Nederland
English