feed-image RSS

Dit debat is aangevraagd door de SP, namens de FNV uiteraard, naar aanleiding van de overweldigende hoeveelheid handtekeningen, meer dan 730.000, voor de petitie 'Red de Zorg'. Dit is een waanzinnig groot aantal Nederlanders dat aangeeft het volkómen oneens te zijn met het beleid van de VVD en de PvdA, die hier en daar aan een meerderheid voor die plannen geholpen werd door het CDA, D66, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP. Deze petitie is in wezen, één grote motie van wantrouwen.

Lees meer

Schriftelijke Vragen van de leden De Graaf, Agema en Wilders (allen PVV) aan de staatssecretarissen van SZW en de VWS:

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Ouderen op zwart zaad' (*)?

2.)
Deelt u onze mening dat het een ongehoorde schande is dat 80% van onze ouderen nog amper een luis heeft om dood te drukken, terwijl juist deze mensen de generatie vormen die na de oorlog dit land tot bloei heeft gebracht?
Zo neen, waarom niet?

Lees meer

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris en minister van VWS over het bericht: 'Achmea: rust of slaapt u tijdens de sterffase, dan geen professionals aan uw bed'.

1) Bent u bekend met het bericht 'Achmea: rust of slaapt u tijdens de sterffase, dan geen professionals aan uw bed'?

2) Wat is uw reactie op deze schandalige aanscherping van het inkoopbeleid van Achmea, nog geen 6 maanden nadat de zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn geworden voor het leveren van de Palliatief Terminale Zorg?

Lees meer

fleur-agema