feed-image RSS

Schriftelijke Vragen van de leden De Graaf, Agema en Wilders (allen PVV) aan de staatssecretarissen van SZW en de VWS:

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Ouderen op zwart zaad' (*)?

2.)
Deelt u onze mening dat het een ongehoorde schande is dat 80% van onze ouderen nog amper een luis heeft om dood te drukken, terwijl juist deze mensen de generatie vormen die na de oorlog dit land tot bloei heeft gebracht?
Zo neen, waarom niet?

Lees meer

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris en minister van VWS over het bericht: 'Achmea: rust of slaapt u tijdens de sterffase, dan geen professionals aan uw bed'.

1) Bent u bekend met het bericht 'Achmea: rust of slaapt u tijdens de sterffase, dan geen professionals aan uw bed'?

2) Wat is uw reactie op deze schandalige aanscherping van het inkoopbeleid van Achmea, nog geen 6 maanden nadat de zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn geworden voor het leveren van de Palliatief Terminale Zorg?

Lees meer

Fleur Agema was te gast bij De Nieuws BV. In februari werd ze moeder en ze is nu terug van weggeweest - ze was volop aanwezig in het PGB-debat. Politiek commentator Peter Kee maakte een politieke reconstructie over 'het enorme werkpaard' van de PVV.

Klik op de audioplayer hieronder om het gesprek te beluisteren.

 

fleur-agema