feed-image RSS

De realiteit van vandaag is dat de regeringspartijen gisteren fors hebben verloren waar de oppositiepartijen in hun campagnes breed hebben gepleit voor uitstel dan wel afstel van de Wmo/Wlz, daar waar zorg door de kiezer als belangrijkste thema voor de verkiezingen was gedefinieerd. Ik vraag me af wat de status van de wetten Wmo/Wlz is.

Lees meer

De PVV reageert verbolgen op de nieuwe Wet langdurige zorg die alleen nog zorg biedt voor zeer ernstig zieke patiënten in de verpleeghuizen en zware instellingszorg voor gehandicapten en psychiatrische patiënten.

Lees meer

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat Zorggroep Oude en Nieuwe Land honderdduizenden euro's verspilt aan zweverige managementcursussen.

1.)
Bent u bekend met het bericht "honderdduizenden euro's aan Sezen managerscursussen bij Zorgroep Oude en Nieuwe Land"?

Lees meer

fleur-agema