feed-image RSS

Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over hordes gelukszoekers die Nederland overspoelen:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Asielzoekerscentra slibben dicht?’ (*)

2.)
Bent u het met mij eens dat het ongewenst is om van Nederland het Leger des Heils van Afrika te maken? Zo nee, waarom niet?

3.)
Deelt u de mening dat het krankzinnig is om asielzoekers een gratis huis te geven, waardoor Nederlanders die wachten op een sociale huurwoning worden overgeslagen? Zo nee, waarom niet?

Lees meer

foto-geert