feed-image RSS

Warning: Parameter 1 to plgContentAddThis::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /www/htdocs/pvvsite/libraries/joomla/event/event.php on line 71

Vervolgvragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) over de benoeming van de Rijksvertegenwoordiger voor de BES- eilanden.

1.)
Hoe beoordeelt u het dat de eilandraad van Sint-Eustatius unaniem geen vertrouwen heeft in dhr. Gilbert Isabella (PvdA) als nieuwe Rijksvertegenwoordiger voor de BES-eilanden? (*)

2.)
Houdt u nog steeds vol dat het benoemen van een disfunctionerende, omstreden oud- wethouder voor deze functie geloofwaardig is en niets met vriendjespolitiek te maken heeft? Zo ja, kunt u dat nader verklaren?

Lees meer

Schriftelijke Vragen van de leden Wilders, De Graaf en Helder (allen PVV) aan de ministers van BZK en V&J:

1.)
Bent u bekend met het feit dat er bij de anti-Israëldemonstratie, die vandaag in Den Haag werd gehouden, hakenkruizen werden getoond, de Hitlergroet werd gebracht en islamitische terreurvlaggen werden getoond?*

2.)
Waarom is daar niet tegen opgetreden? Waarom zijn mensen die met nazivlaggen met hakenkruizen of islamitische terreurvlaggen zwaaiden of mensen die de Hitlergroet brachten niet ter plekke gearresteerd? Deelt u onze mening dat de burgemeester van Den Haag hier heeft gefaald?

3.)
Bent u bereid alsnog via videobeelden te achterhalen welke demonstranten de genoemde symbolen toonden en de Hitlergroet maakten, en hen alsnog op te pakken, vast te zetten en in geval van een dubbel paspoort het Nederlandse exemplaar af te nemen, tot persona non grata te verklaren en Nederland voor altijd uit te zetten? Zo neen, waarom niet?

(*) Anti-Israëldemonstratie op Spuiplein te Den Haag, zaterdag 12 juli 2014

foto-geert