feed-image RSS

Tel0705-01Geert Wilders kondigt aan zijn strijd tegen de islam keihard en met extra passie door te zullen zetten. „Ik zal het gaspedaal nog wat verder indrukken", zegt hij in reactie op de mislukte aanslag in de Verenigde Staten waar hij een bijeenkomst bijwoonde, waarbij Mohammed-cartoons werden tentoongesteld.

De PVV-leider was de hoofdspreker in Garland en had het gebouw juist verlaten voordat de twee schutters probeerden binnen te komen. Zij werden door de politie doodgeschoten.

Wilders, nu weer in Nederland, denkt niet dat de twee daders het specifiek op hem hadden voorzien.

Extra beveiliging zegt hij niet nodig te hebben, omdat die al maximaal is. Wilders wil zijn anti-islamboodschap met nog meer toewijding gaan uitdragen, zo benadrukt hij in een interview met De Telegraaf.

Onsmakelijk

„De les die ik trek, is dat ik nog meer moet laten merken waar ik voor sta: voor de vrijheid van meningsuiting. Je mag het niet met me eens zijn, het onsmakelijk vinden. Maar het kan niet zo zijn dat mensen op geweld worden getrakteerd."

Wilders trekt een vergelijking tussen de Koran en Hitlers Mein Kampf, volgens hem zijn beide boeken van een totalitair systeem. Hij stelt dat westerse leiders de excessen die voortvloeien uit de islam stelselmatig goedpraten.

Dat hij moslims zou kwetsen door de Islam in harde bewoordingen aan te vallen, vindt hij onzin. „De grootste terrorist die ooit geleefd heeft wordt vereerd. Dat is de basis van het probleem", zegt Wilders.

„Ik laat me niet intimideren. Ik zal doorgaan en over dit soort thema's blijven spreken. Ik vind ook dat wij als reactie hierop Mohammed-cartoons overal moet laten zien."

Klik hier voor het artikel op Telegraaf.nl

Lees meer

 Klik hier voor het artikel op Telegraaf.nl

Met ontsteltenis heeft ons het nieuws bereikt dat ons zeer gewaardeerd fractielid Hans Jansen vanmorgen onverwachts is overleden.

Namens alle leden en medewerkers van de PVV-fracties in het Europees parlement en Tweede Kamer gaan onze blijken van medeleven uit naar zijn dierbaren. Hans was een bijzonder mens. Hij inspireerde ons met zijn eruditie, zijn humor en zijn beminnelijkheid. Hij was een autoriteit op het gebied van islam, had een snelle geest en een scherpe pen. Met hem is een belangrijke steunpilaar van onze fracties heengegaan.
We zullen hem erg missen.

Marcel de Graaff
Geert Wilders

foto-geert