feed-image RSS

Warning: Parameter 1 to plgContentAddThis::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /www/htdocs/pvvsite/libraries/joomla/event/event.php on line 71

Mijnheer de premier,

De gezamenlijke verklaring met de joodse organisaties die het kabinet gisteren opstelde over het toenemende antisemitisme in Nederland is een flutverklaring. Er is een olifant in de kamer, maar u weigert hem te zien.

Zulk slap gedrag is een premier onwaardig.

U bent bang voor de islam en weigert daarom te zeggen wat iedereen weet: hoe groter de islam in Nederland wordt, hoe groter het antisemitisme.

"We zijn er met elkaar voor verantwoordelijk dat conflicten die zich elders in de wereld afspelen niet leiden tot oplopende spanningen en conflicten tussen bevolkingsgroepen in onze Nederlandse samenleving," zegt u.
Wat een onzin!

We zijn niet met elkaar verantwoordelijk; ú bent verantwoordelijk!
Dat de "conflicten die zich elders in de wereld afspelen" leiden tot oplopende spanningen in Nederland is het gevolg van het feit dat ú onze grenzen niet sluit voor mensen uit islamitische landen, waardoor ú toelaat dat de haat voor joden, christenen, atheïsten en niet-moslims in het algemeen die de islamitische wereld kenmerkt, zich nu ook over Nederland verspreidt.

Doe er wat aan, mijnheer de premier: Sluit de grenzen! Pak de islam aan! Sluit Jodenhaters en Isis-aanhangers op en zet ze uit. Doe uw plicht en dring het antisemitisme in Nederland terug door de islam terug te dringen.

Hoogachtend,
Geert Wilders

Klik hier om het bericht hierover te lezen op de website van ThePostOnline.

Klik hier om het bericht hierover te lezen op de website van PowNed.

Klik hier om het bericht hierover te lezen op Spitsnieuws.

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders aan de Minister-President en de ministers van V&J en SZW:

1.)
Bent u bekend met de artikelen 'Nederlandse Joden huren bewaking in'?(*) , 'Angst heerst onder Rotterdamse Joden'(**), 'Gesprek moet helpen'(***) en 'Antisemitisme: 'Zo doen wij dat in Amsterdam-Oost'(****)?

2.)
Bent u van plan woningbouwvereniging Rochdale ter verantwoording te roepen vanwege het sommeren tot het weghalen van een Israëlische vlag, terwijl Palestijnse vlaggen ongemoeid blijven? Zo neen, waarom niet?

Lees meer

foto-geert