feed-image RSS

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van SZW en V&J:

1.)
Bent u bekend met het feit dat haat- en geweldprediker Haitham al Haddad naar Utrecht komt voor een islamconferentie(*)?

2.)
Deelt u onze mening, dat iemand die predikt dat ongelovigen, net als overspeligen moeten worden gestenigd en dat de democratische rechtstaat genegeerd moet worden ten faveure van de sharia, niet moet worden toegelaten tot Nederland om hier de islam te promoten? Zo neen, waarom niet?

Lees meer

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van SZW en V&J:

1.)
Bent u bekend met het artikel ‘Amsterdamse extremisten maken gebruik van El Tawheed moskee’?(*)

2.)
Bent u bekend met de groep De Zuivere Aanbidding, waarvan leden in woord en daad de gewapende jihad steunen?

Lees meer

foto-geert