feed-image RSS

Schriftelijke Vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de minister van SZW en de staatssecretaris van OCW:

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Arabisch op Blerickse scholen'(*)?

2.)
Deelt u de mening dat Arabisch een irrelevante woestijntaal is die geen enkele relevantie heeft voor de ontwikkeling van kinderen op Nederlandse scholen? Zo neen, waarom niet?

Lees meer

foto-geert