feed-image RSS

Vragen van de leden Wilders en De Roon (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken

1.)
Hebt u kennis genomen van het artikel “Saoediërs hielden Wilders nauwgezet in de gaten” in NRC-Handelsblad van 25 juni?

2.)
Waren de Nederlandse autoriteiten op de hoogte van het feit dat de Saoediërs in 2010 (of op enig ander tijdstip) een rechtszaak wilden inspannen tegen PVV-leider Geert Wilders?

Lees meer

"De beloftes van president Widjojo over toestaan van persvrijheid in Papua, worden uitgehold door de Indonesische strijdkrachten", aldus PVV-kamerlid Raymond de Roon:
"nu komt het er op aan om de Indonesische autoriteiten aan de beloftes te houden. De minister van Buitenlandse Zaken moet zich daarvoor inzetten".

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het gebrek aan persvrijheid in Papua.

1.)
Heeft u kennis genomen van het bericht “Papua maakt zich geen illusies over persvrijheid”? (*)

Lees meer

"China probeert het verzet tegen haar bezetting van betwiste eilanden in de Zuid-Chinese zee te breken door buitenlandse investeerders de gelegenheid te bieden te participeren in
Chinese projecten op die eilanden", aldus PVV-kamerlid Raymond de Roon. "Ik wil weten of de Nederlandse regering dergelijke investeringen als onrechtmatig beschouwt en daartegen
iets gaat ondernemen. In wezen verschilt het Chinese bezettingsgedrag naar mijn mening niet van de Russische bezetting van de Krim. Volkenrechtelijke geschillen worden uitgevochten met
dreiging en geweld."

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over
Investeren in China's landjepik in de Zuid-Chinese zee:

Lees meer

raymond-de-roon