feed-image RSS

“Ongelooflijk, dat een vertegenwoordiger van dat land voortaan voorzitter is van een panel dat personen selecteert die toezicht moeten houden op de mensenrechtensituatie in landen. Dit is een travestie,” aldus PVV-kamerlid Raymond de Roon. “Onze regering staat er bij en kijkt er naar dat VN Mensenrechtenraad verloedert. Dat moet en kan echt veel beter”.

Schriftelijke Vragen van de leden De Roon en Wilders (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over aanstelling van een Saoediër als voorzitter van VN mensenrechtenpanel:

Lees meer

Vragen van de leden De Roon en Wilders (PVV) aann de minister van Buitenlandse Zaken over beproeving van Nederlander door Cypriotische autoriteiten:

1.)
Kent u de situatie van de Nederlander die Cyprus niet mag verlaten (*) ?

2.)
Bent u het met ons eens dat diens "vergrijp" geen wekenlange tot hoge kosten leidende uitreisbelemmering rechtvaardigt ?

3.)
Bent u bereid om alles in het werk te stellen om deze kwelling te laten beeindigen en te bevorderen dat betrokkene spoedig naar Nederland kan terugkeren? Zo nee, waarom niet ?

Lees meer

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Defensie over het bericht dat hoge militairen en beleidsambtenaren businessclass vliegen:

1.)
Klopt het dat Defensie in 2014 1330 businessclass-tickets heeft aangeschaft? Hoe heeft dat aantal zich sinds 2010 ontwikkeld? (*)

2.)
Hoe verklaart u het relatief hoge aantal businessclass-tickets dat werd aangeschaft door de Marechaussee?

3.)
Welk percentage businessclass-tickets werd in 2014 gebruikt voor vluchten binnen Europa?

Lees meer

raymond-de-roon