feed-image RSS

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Defensie over het bericht dat hoge militairen en beleidsambtenaren businessclass vliegen:

1.)
Klopt het dat Defensie in 2014 1330 businessclass-tickets heeft aangeschaft? Hoe heeft dat aantal zich sinds 2010 ontwikkeld? (*)

2.)
Hoe verklaart u het relatief hoge aantal businessclass-tickets dat werd aangeschaft door de Marechaussee?

3.)
Welk percentage businessclass-tickets werd in 2014 gebruikt voor vluchten binnen Europa?

Lees meer

"Een nieuw rapport over tekortkomingen van de JSF is zo ernstig, dat minister Hennis snel met een reactie moet komen," zegt PVV-kamerlid Raymond de Roon. "Het toestel lijkt op vier belangrijke punten niet opgewassen tegen de Russen".

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Defensie over ernstige tekortkomingen van de JSF ten opzichte van potentiële tegenstanders.

1.)
Bent u bekend met het rapport “Thunder without Lightning”, waarin geconcludeerd wordt dat de JSF het op vier cruciale terreinen aflegt tegen potentiële tegenstanders? (*)

2.)
Deelt u de conclusie dat de JSF veel minder wendbaar is dan zijn potentiële tegenstanders en daardoor uiterst kwetsbaar is in een dogfight? Zo neen, waarom niet?

Lees meer

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over Chinese kruizen-furie:

1.)
Bent u op de hoogte van de grootschalige sloop door de Chinese overheid van kruizen van christelijke kerken(*)?

2.)
Bent u het met mij eens dat de sloop van die kruizen onaanvaardbaar is als dat plaatsvindt terwijl die kruizen geen fysiek gevaar vormen?

Lees meer

raymond-de-roon