feed-image RSS

Sinds Israël zich in 2005 uit Gaza heeft teruggetrokken hebben terroristen meer dan 11.000 raketten op Israëlische burgers vanuit dit gebied afgevuurd . Dat zijn meer dan elfduizend terroristische aanslagen! Meer dan 11.000 oorlogsmisdrijven. Voor Israëlische burgers is dit schrikbeeld de dagelijkse realiteit. De dagelijkse realiteit van het leven in een land waarvan de hele bevolking permanent op de dodenlijst van Islamitische terroristen staat. Het recht van Israël om zichzelf te verdedigen is daarom niet een soort "gunst". Het is simpelweg de plicht van de Israëlische staat om zijn burgers te beschermen tegen bloeddorstige jihadisten die het land van de kaart willen vegen.

Lees meer

Vragen van de leden De Roon en De Graaf (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kille wijze waarop een Nederlandse Holocaust overlevende is gekort op haar AOW-uitkering:

1.)
Bent u bekend met het bericht "Holland cuts Shoah survivor's pension for living in West Bank"(*)?

Lees meer

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie over de bescherming van Nederlandse koopvaardijschepen in de Middellandse Zee tegen piraterij.

1.)
Klopt het bericht dat een koopvaardijschip is aangevallen in de internationale wateren voor de kust van Libië? (*)

2.)
Kunt u aangeven tot welke groepering(en) de gewapende rebellen behoren die verantwoordelijk zijn voor deze en andere recente aanvallen op koopvaardijschepen voor de kust van Libië? Kunt u bevestigen dat het koopvaardijschip ook vanuit de lucht is aangevallen? Op welke wijze is dat gebeurd?

Lees meer

raymond-de-roon