feed-image RSS

Kamervragen van de Leden Bosma en De Roon (beiden PVV) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika die anti-blanke quota's promoot.

1.)
Heeft u kennisgenomen van de tweet van onze ambassadeur in Zuid-Afrika die blijkbaar een avond heeft georganiseerd ter promotie van BBEEE*?

2.)
Bent u ervan op de hoogte dat "broad-based black economic empowerment" niets anders behelst dat anti-blanke quota's?

Lees meer

De Partij voor de Vrijheid wil dat Nederland zich gaat inzetten voor het standbeeld van president Kruger in Pretoria. De PVV hoopt dat het kabinet gaat bevorderen dat 'Oom Paul' op de Werelderfgoederenlijst van de Unesco geplaatst wordt.

Gisteren was het standbeeld het onderwerp van agressieve acties van het anti-westerse EFF van Julius Malema.

President Kruger leidde de Afrikaners tijdens de Boerenoorlog, de anti-koloniale strijd tegen het Britse wereldrijk. Nederlands was toen de officiële taal van de Zuid-Afrikaanse Republiek. Veel Afrikaners hebben Nederlandse voorouders.

Op veel plekken in Zuid-Afrika woedt een strijd tegen westerse standbeelden, waarbij racistische taal wordt gebruikt. In de universiteitsraad van de Kaapstad klonk "one settler, one bullet'.

Velen vrezen dat de beeldenstorm de opmaat is voor geweld.

Kamervragen van de leden Bosma en De Roon inzake de acties tegen het standbeeld van president Paul Kruger te Pretoria aan de minister van Cultuur (OCW), Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking:

Lees meer

De regering levert voor maar liefst 3 miljoen euro Nederlands belastinggeld aan Syrische strijdgroepen en beweert dan zo goed mogelijk te voorkomen dat de goederen niet in verkeerde handen vallen.
Iedere parlementaire controle daarop wordt door de regering verhinderd. "Dat kan natuurlijk van geen kant," aldus PVV-kamerlid Raymond de Roon. "De regering moet gewoon openheid van zaken geven, zodat de deugdelijkheid en betrouwbaarheid van bestedingen kan worden gecontroleerd. De doelmatigheid van deze bestedingen betwijfel ik overigens ook ten zeerste. Dit geld kan beter aangewend worden voor lastenverlichting in Nederland."

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over risico's van steunverlening aan Syrische strijdgroepen:

1.)
Kunt u aangeven welke gewapende groeperingen u steunt in Syrië? Zo neen, waarom niet? (*)

2.)
Wie of wat beschouwt u als "gematigde" Syrische strijdgroepen? Hoe bepaalt en controleert u of een strijdgroep "gematigd" is? Zijn dit ook strijdgroepen die beogen in Syrië de sharia in te voeren?

Lees meer

raymond-de-roon