feed-image RSS

Warning: Parameter 1 to plgContentAddThis::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /www/htdocs/pvvsite/libraries/joomla/event/event.php on line 71

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie over piraterijbestrijding in de Golf van Guinee:

1.)
Heeft u kennis genomen van het beleidsdocument van het Witte Huis inzake piraterij bestrijding in de Golf van Guinee (1) ?

2.)
Hoe beoordeelt u deze beleidsvoornemens, in het bijzonder v.w.b. de inzet van gewapende private beveiligers en het gebruik maken van maritieme patrouilles en beschermde konvooien? Welke bijdrage kan Nederland en de Nederlandse marine leveren aan de realisering van deze concepten?

Lees meer

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie over piraterijbestrijding bij Somalië:

1.)
Heeft u kennis genomen van het artikel "the protector's choice; an application of protector's theory to Somali piracy" (1) ?

2.)
Hoe beoordeelt u de suggestie om de beschermheren van de piraten tot lucratiever economisch gedrag aan te zetten en de piraten geen vrijplaats meer te verschaffen ?

Lees meer

Vragen van de leden de Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de rakettenregen van Hamas en Fatah onder toeziend oog van de terroristische Palestijnse "eenheidsregering":

1.)
Hoe beoordeelt u de rakettenregen van Hamas en Fatah op Israël waardoor bijna de gehele Israëlische (burger)bevolking de schuilkelders in moet? (1)

2.)
Herinnert u zich uw eerdere antwoorden dat "Het kabinet kennis genomen heeft van het akkoord tussen Fatah en Hamas en de regering bestaande uit technocraten een kans wil geven. In de beoordeling van deze regering zijn de Kwartetbeginselen leidend" (2) en "wij zullen de nieuwe Palestijnse regering op haar daden beoordelen en daar ook heel kritisch naar kijken"? (3)

Lees meer

raymond-de-roon