feed-image RSS

Warning: Parameter 1 to plgContentAddThis::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /www/htdocs/pvvsite/libraries/joomla/event/event.php on line 71

Onderstaand de inbreng van het PVV Kamerlid Raymond de Roon bij het AO over de vliegramp MH17:

Voorzitter,

Ik begin mijn inbreng, namens de PVV-fractie, met enige woorden over de wijze waarop de eerste slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 woensdag en gisteren in Nederland zijn ontvangen. Sober, ontroerend, ingetogen en indrukwekkend. Dat zijn de woorden die op de plechtigheid op vliegveld Eindhoven en het vervoer naar Hilversum van toepassing zijn. Uitstekend georganiseerd, uitstekend uitgevoerd. Hulde èn dank aan al degenen die daar aan hebben bijgedragen. En diezelfde waardering heeft de PVV voor al die mensen in ons land, die van hun betrokkenheid en medeleven hebben getuigd.

De eendracht onder de Nederlanders die daaruit blijkt, geeft een goed en krachtig gevoel. Moge dit de nabestaanden tot steun zijn.

Ik haal met instemming de woorden van de premier aan: "Nederland zal niet rusten voordat een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de toedracht van de ramp is afgerond en de schuldigen zijn gestraft". De PVV staat daar vierkant achter.

Lees meer

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie over piraterijbestrijding in de Golf van Guinee:

1.)
Heeft u kennis genomen van het beleidsdocument van het Witte Huis inzake piraterij bestrijding in de Golf van Guinee (1) ?

2.)
Hoe beoordeelt u deze beleidsvoornemens, in het bijzonder v.w.b. de inzet van gewapende private beveiligers en het gebruik maken van maritieme patrouilles en beschermde konvooien? Welke bijdrage kan Nederland en de Nederlandse marine leveren aan de realisering van deze concepten?

Lees meer

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie over piraterijbestrijding bij Somalië:

1.)
Heeft u kennis genomen van het artikel "the protector's choice; an application of protector's theory to Somali piracy" (1) ?

2.)
Hoe beoordeelt u de suggestie om de beschermheren van de piraten tot lucratiever economisch gedrag aan te zetten en de piraten geen vrijplaats meer te verschaffen ?

Lees meer

raymond-de-roon