feed-image RSS

De PVV heeft zojuist een amendement ingediend om de vrijstelling voor extra huurverhogingen voor gepensioneerden te behouden. Minister Blok had deze uitzondering in het oorspronkelijke wetsvoorstel opgenomen maar dmv een nota van wijziging weer uit de wet gehaald. “Dit leidt tot een financieel nadeel voor 67.000 ouderen. De PVV wil dat gepensioneerden die in sociale huurwoningen wonen niet te maken krijgen met extra huurverhogingen. De gepensioneerden hebben al veel te veel koopkracht ingeleverd de afgelopen jaren! Genoeg is genoeg!”, aldus woordvoerder Barry Madlener.

Amendement:

Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het door het COA verzorgen van huur- en zorgtoeslag voor statushouders (*).

1.)
Waarom wordt voor houders van verblijfsvergunningen met spoed huur- en zorgtoeslag geregeld en voor Nederlanders niet?

2.)
Gaat u nu ook de aanvragen voor huur- en zorgtoeslag voor gewone Nederlanders regelen, of blijft u Nederlanders structureel slechter behandelen dan statushouders?

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van SZW en V&J:

1.)
Bent u bekend met het artikel ‘Amsterdamse extremisten maken gebruik van El Tawheed moskee’?(*)

2.)
Bent u bekend met de groep De Zuivere Aanbidding, waarvan leden in woord en daad de gewapende jihad steunen?

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van SZW en V&J:

1.)
Bent u bekend met het feit dat haat- en geweldprediker Haitham al Haddad naar Utrecht komt voor een islamconferentie(*)?

2.)
Deelt u onze mening, dat iemand die predikt dat ongelovigen, net als overspeligen moeten worden gestenigd en dat de democratische rechtstaat genegeerd moet worden ten faveure van de sharia, niet moet worden toegelaten tot Nederland om hier de islam te promoten? Zo neen, waarom niet?

Lilian Helder, Justitie-woordvoerder van de PVV: "Uit dit onderzoek blijkt dat de Nederlandse belastingbetaler het nakijken heeft gehad terwijl een crimineel fors is bevoordeeld. Dat is de wereld op zijn kop en onacceptabel. Het hele gebeuren toont aan dat het een grote puinhoop is op het Ministerie van V&J. De PVV wil tekst en uitleg van het kabinet waaronder van de premier gelet op zijn eerdere uitspraken".

Download hier de flyer

cover grenzen dicht