feed-image RSS

PVV-kamerlid Raymond de Roon stelt daarover vragen aan minister Hennis (Defensie). Nederland verwacht dat onze militairen altijd klaar staan voor het landsbelang. Dan moet daar wel een fatsoenlijke huisvesting in de kazerne tegenover staan. "Defensie kan wel wervingsadvertenties plaatsen om nieuw personeel te rekruteren maar dat gaat natuurlijk niet lukken als je zo slecht met het personeel omgaat", aldus De Roon. "De minister moet maar eens met haar defensietop een maandje in deze kazerne gaan logeren".

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Defensie over beschimmelde marine kazerne:

De PVV is verontrust over het bericht dat bij de aanschaf van nieuwe Sprinters sprake is geweest van mogelijke omkoping. PVV-woordvoerder Barry Madlener: "Het is onvoorstelbaar dat de NS deze berichten voor zichzelf heeft willen houden, en er niet direct aangifte is gedaan. Omkoping is een strafbaar feit en de vraag rijst of de aanbesteding nu wel eerlijk is verlopen."

De PVV wil zo snel mogelijk opheldering van Staatssecretaris Mansveld.

 

De PVV wil dat zorgverleners die fraude signaleren dit verplicht moeten melden. Er wordt al jarenlang grootscheeps gefraudeerd in de zorg. Dat weten we dankzij internationale onderzoeken, en de ervaringen bij de PGB-fraude bevestigen dit. Gemiddeld wordt voor 7% gefraudeerd, dit is in totaal 5 miljard euro.

Om ook in de rest van de zorgsector alle fraude op te sporen zal de PVV donderdag een meldplicht voor zorgverleners voorstellen. PVV-Kamerlid Reinette Klever: "We betalen al jarenlang te veel voor onze zorg. Als we die 5 miljard euro opsporen, kan de zorgpremie met ruim 400 euro omlaag".

De PVV vindt het nieuwe gasbesluit een slappe verkiezingsstunt van minister Kamp. PVV-Kamerlid Reinette Klever: "Minister Kamp denkt zeker dat Groningers uit een ei komen, er is geen enkele garantie dat er dit jaar niet alsnog 39,4 miljard m³ gas gewonnen wordt. Veiligheid moet boven geld gaan."

De PVV wil de gaswinning per direct terugbrengen tot 30 miljard m³ totdat duidelijk is hoe gaswinning veilig kan, plus een uitkoopregeling voor mensen die nu gevangen zitten in hun onverkoopbare huis.

De PVV zal de minister voor Wonen en Rijksdienst morgen oproepen om huurders niet langer de prijs te laten betalen voor de enorme asielinstroom.
Asielzoekers krijgen voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen, waardoor andere woningzoekenden het nakijken hebben.

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma noemt dit een bizarre situatie, die het kabinet op moet lossen door de asielinstroom te stoppen. "Als de extra druk van de massa- immigratie op de huurmarkt wordt weggenomen, zal dit sociale huurwoningen bovendien goedkoper maken", aldus Fritsma.