feed-image RSS

Maurice de Hond heeft op verzoek van de PVV een representatieve steekproef gehouden onder ruim 2500 mensen over de vraag hoe Nederland denkt over het bieden van opvang aan illegalen.

Hierbij is opvallend dat de kiezers van vrijwel alle partijen –inclusief de PvdA- zich in meerderheid tégen deze opvang uitspreken. Maar liefst 66% van alle Nederlanders vindt dat géén opvang geboden moet worden aan illegalen.

Zorgverzekeraars hebben geen winstoogmerk maar winst maken doen ze allemaal. Inmiddels hebben ze bijna 10 miljard aan reserves opgebouwd en 3 miljard daarvan is overtollig. Dat is 250 euro per verzekerde, een mooie decemberbonus voor alle Nederlanders. PVV-Kamerlid Reinette Klever: "Het wordt tijd dat de zorgverzekeraars een eindafrekening opstellen en het teveel aan premiegeld terugbetalen. We betalen al jaren miljarden teveel en die willen we terug".

Met verbazing heeft de PVV kennisgenomen van de weigering van de Minister van Veiligheid en Justitie om vaker handpalmafdrukken af te nemen bij aangehouden verdachten. In 2009 heeft de politie juist een mooi systeem gekregen waarin zij handpalmafdrukken kunnen opslaan en er dus ook in kunnen zoeken naar een match.

"Het is er dus kan het gebruikt worden. Of de minister snapt het niet of hij weigert willens en wetens om de pakkans te verhogen van zogenaamde high impact crimes", aldus het lid Helder. In het wetgevingsoverleg over de politie maandag zal zij hem alsnog trachten te overtuigen van het nut van deze maatregel en ook van de door de PVV voorgestelde maatregel om het voorhanden hebben van inbrekerswerktuigen strafbaar te stellen.

 

Schriftelijke Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van SZW en V&J:

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Religies in gesprek in Ridderzaal'(*)?

2.)
Waaraan ontleent de islam, die een staatsondermijnende totalitaire ideologie is en die het Vrije Westen de oorlog heeft verklaard, het recht op vertegenwoordiging in een gesprek met een regeringsdelegatie in nota bene de Ridderzaal?

3.)
Bent u bereid geen enkele islamitische vertegenwoordiging ooit de Ridderzaal -waar de Acte van Verlatinghe juist het streven naar vrijheid symboliseert- te laten betreden voor dit soort overleggen? Zo neen, waarom niet?

Iedereen, ook het buitenland, zal er aan moeten wennen dat er een ooit een einde komt aan ons Groningse gas. De PVV wil daarom beginnen met het importeren en doorvoeren van gas via de grotendeels leegstaande LNG-terminal in de Rotterdamse haven. Zo blijven we aan onze langlopende exportverplichtingen voldoen en kunnen we Groningen ontzien.