feed-image RSS

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de staatssecretaris en minister van VWS over het bericht dat een 74-jarige verlamde poliopatiënt al 60 jaar afhankelijk is van een buisje voor ademen en praten, dat al 20 jaar niet meer gemaakt wordt en deze nu op zijn.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Als praten niet meer kan, ga ik liever dood'? (*)

2.)
Wat vindt u ervan, dat een simpel latex buisje, dat al 60 jaar zoveel kwaliteit van leven aan de eerste beademingspatiënt van Nederland toevoegt, niet meer te krijgen is?

De PVV eist donderdag 3 maart 2016 in de Tweede Kamer meer openheid van dit kabinet over terrorismefinanciering vanuit de Golfstaten. Ook wil de partij dat minister Koenders de ambassadeur van Qatar op het matje roept.

Volgens PVV-Kamerlid Raymond de Roon speelt de discussie over terrorismefinanciering zich teveel af op de achtergrond. "Dat hindert de strijd tegen terrorisme enorm. Welke landen staan daadwerkelijk aan onze kant in de strijd tegen terrorisme en welke niet? Dat moet duidelijk worden. Daarom moet minister Koenders de Kamer jaarlijks gaan informeren over wat de Golfstaten doen om internationale sancties te handhaven, en welke resultaten zij daarbij boeken."

Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het door het COA verzorgen van huur- en zorgtoeslag voor statushouders (*).

1.)
Waarom wordt voor houders van verblijfsvergunningen met spoed huur- en zorgtoeslag geregeld en voor Nederlanders niet?

2.)
Gaat u nu ook de aanvragen voor huur- en zorgtoeslag voor gewone Nederlanders regelen, of blijft u Nederlanders structureel slechter behandelen dan statushouders?

De PVV heeft zojuist een amendement ingediend om de vrijstelling voor extra huurverhogingen voor gepensioneerden te behouden. Minister Blok had deze uitzondering in het oorspronkelijke wetsvoorstel opgenomen maar dmv een nota van wijziging weer uit de wet gehaald. “Dit leidt tot een financieel nadeel voor 67.000 ouderen. De PVV wil dat gepensioneerden die in sociale huurwoningen wonen niet te maken krijgen met extra huurverhogingen. De gepensioneerden hebben al veel te veel koopkracht ingeleverd de afgelopen jaren! Genoeg is genoeg!”, aldus woordvoerder Barry Madlener.

Amendement:

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van SZW en V&J:

1.)
Bent u bekend met het feit dat haat- en geweldprediker Haitham al Haddad naar Utrecht komt voor een islamconferentie(*)?

2.)
Deelt u onze mening, dat iemand die predikt dat ongelovigen, net als overspeligen moeten worden gestenigd en dat de democratische rechtstaat genegeerd moet worden ten faveure van de sharia, niet moet worden toegelaten tot Nederland om hier de islam te promoten? Zo neen, waarom niet?

Download hier de flyer

cover grenzen dicht