feed-image RSS

De PVV is verontrust over het bericht dat bij de aanschaf van nieuwe Sprinters sprake is geweest van mogelijke omkoping. PVV-woordvoerder Barry Madlener: "Het is onvoorstelbaar dat de NS deze berichten voor zichzelf heeft willen houden, en er niet direct aangifte is gedaan. Omkoping is een strafbaar feit en de vraag rijst of de aanbesteding nu wel eerlijk is verlopen."

De PVV wil zo snel mogelijk opheldering van Staatssecretaris Mansveld.

 

De PVV vindt het nieuwe gasbesluit een slappe verkiezingsstunt van minister Kamp. PVV-Kamerlid Reinette Klever: "Minister Kamp denkt zeker dat Groningers uit een ei komen, er is geen enkele garantie dat er dit jaar niet alsnog 39,4 miljard m³ gas gewonnen wordt. Veiligheid moet boven geld gaan."

De PVV wil de gaswinning per direct terugbrengen tot 30 miljard m³ totdat duidelijk is hoe gaswinning veilig kan, plus een uitkoopregeling voor mensen die nu gevangen zitten in hun onverkoopbare huis.

De PVV zal de minister voor Wonen en Rijksdienst morgen oproepen om huurders niet langer de prijs te laten betalen voor de enorme asielinstroom.
Asielzoekers krijgen voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen, waardoor andere woningzoekenden het nakijken hebben.

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma noemt dit een bizarre situatie, die het kabinet op moet lossen door de asielinstroom te stoppen. "Als de extra druk van de massa- immigratie op de huurmarkt wordt weggenomen, zal dit sociale huurwoningen bovendien goedkoper maken", aldus Fritsma.

De PVV wil dat zorgverleners die fraude signaleren dit verplicht moeten melden. Er wordt al jarenlang grootscheeps gefraudeerd in de zorg. Dat weten we dankzij internationale onderzoeken, en de ervaringen bij de PGB-fraude bevestigen dit. Gemiddeld wordt voor 7% gefraudeerd, dit is in totaal 5 miljard euro.

Om ook in de rest van de zorgsector alle fraude op te sporen zal de PVV donderdag een meldplicht voor zorgverleners voorstellen. PVV-Kamerlid Reinette Klever: "We betalen al jarenlang te veel voor onze zorg. Als we die 5 miljard euro opsporen, kan de zorgpremie met ruim 400 euro omlaag".

De PVV is er totaal niet over te spreken dat de NS haar dienstregeling voor morgen fors terugschroeft als reactie op het aangekondigde winterweer. "De helft van de treinritten in de randstad valt uit nog voordat er ook maar één vlokje sneeuw is gevallen. Dit is te gek voor woorden", stelt PVV-Kamerlid Barry Madlener, woordvoerder I&M. "De NS moet net dubbel zo hard z'n best doen om de dienstregeling aan te houden in plaats van de helft bij voorbaat te schrappen".

De PVV zal de minister schriftelijke vragen stellen over de ondermaatse prestaties van de NS bij winters weer.

 

Lees hier het artikel op Telegraaf.nl

Lees hier het artikel op Volkskrant.nl

Lees hier het artikel op RTVNH.nl