feed-image RSS

De PVV heeft geschokt gereageerd op het bericht dat windturbineparken tot 80% minder energie opleveren. PVV-kamerlid Barry Madlener: “De PVV heeft zich altijd verzet tegen het plaatsen van windturbines. En met dit onderzoek krijgt de PVV helemaal gelijk. Windenergie is duur en onrendabel, bovendien verpesten ze het landschap.” De PVV wil daarom met onmiddellijke ingang alle windmolenprojecten stoppen, zolang niet duidelijk is wat de opbrengsten zijn.

Vragen van dhr. Madlener en mevr. Klever (beiden PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken over het bericht dat windmolenparken op zee 80% minder energie opleveren:

ABN Amro is met € 22 miljard door de belastingbetaler gered. De PVV wil dat alles wordt terugbetaald, dat is toch wel het minste!
Zonder deze miljarden was de bank failliet gegaan. Als de beursgang niet genoeg oplevert, blijft de rest een lening van de belastingbetaler aan de bank.
“Dat geld moet terug tot de laatste cent!”, aldus Teun van Dijck van de PVV.

"Waar is het ministerie van Veiligheid en Justitie mee bezig?" Dat vraagt de PVV zich af nu is besloten dat een levenslang gestrafte op verlof mag om te resocialiseren. Levenslang is levenslang dus resocialiseren hoort niet aan de orde te zijn en verlof dus ook niet. De PVV heeft er al meerdere malen voor gepleit om dit uit de Penitentiaire beginselenwet te schrappen. "Hier is geen gehoor aan gegeven en zie hier waartoe dat nu heeft geleid. Een viervoudige moordenaar met een levenslange gevangenisstraf die op verlof mag, het is werkelijk te bizar voor woorden", aldus kamerlid Lilian Helder. "Het doel van de levenslange gevangenisstraf is dat de betreffende crimineel in principe nooit meer los wordt gelaten in de samenleving vanwege de ernst van het gepleegde strafbare feit. De RSJ en het ministerie van Veiligheid en Justitie ondermijnen het principe van de levenslange gevangenisstraf. De PVV zal naar aanleiding van de beloofde brief een debat aanvragen met de staatssecretaris."

De PVV is zeer ontstemd over het bericht dat het Kabinet niet bereid is om NS-personeel beter weerbaar te maken tegen geweldplegers in het OV. De PVV wil dat goed getraind NS-personeel moet kunnen beschikken over pepperspray, wapenstok en een bodycam.

"Het dagelijkse geweld tegen NS-personeel moet worden aangepakt en het inzetten van deze middelen door hiervoor goedgetrainde NS-conducteurs zou enorm bijdragen aan de oplossing.
Het is zeer teleurstellend dat de regering het zo laat afweten, terwijl geweld in het OV nog steeds een dagelijkse realiteit is voor conducteurs. Aanpakken van geweldplegers zou veel hogere prioriteit moeten krijgen", aldus Kamerlid Barry Madlener.

De PVV vindt het ongehoord dat in het geschiedenisboek van Noordhoff Uitgevers 'Geschiedeniswerkplaats vmbo-kgt 4 examenboek' voor het middelbare onderwijs welbewust een misleidend beeld wordt gegeven van Israël en zijn ontstaansgeschiedenis. "De terreur tegen de Israëlische bevolking, het antisemitisme in het Midden-Oosten, de oorlogsmisdaden, de moordpartijen,... het wordt allemaal gewoon doodgezwegen", stelt onderwijswoordvoerder Harm Beertema. "Hierdoor krijgen jonge, onbevangen kinderen een schaamteloze leugen voorgeschoteld door zogezegd politiek-correcten, die vanuit hun linkse oriëntatie, gevoed door antisemitisme, bewust een loopje nemen met de waarheid. Onze schooljeugd moet juist leren dat Israël onze vriend is, onze bondgenoot tegen de oprukkende haat van de islam en van IS, en bovendien de enige rechtsstaat en democratie in het Midden Oosten; een baken van licht in een zee van middeleeuwse duisternis. Dit boek is het zoveelste bewijs van linkse propaganda in het onderwijs, en het moet worden teruggetrokken".

De PVV heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de minister van OCW.