feed-image RSS

De Partij voor de Vrijheid wil dat Nederland zich gaat inzetten voor het standbeeld van president Kruger in Pretoria. De PVV hoopt dat het kabinet gaat bevorderen dat 'Oom Paul' op de Werelderfgoederenlijst van de Unesco geplaatst wordt.

Gisteren was het standbeeld het onderwerp van agressieve acties van het anti-westerse EFF van Julius Malema.

President Kruger leidde de Afrikaners tijdens de Boerenoorlog, de anti-koloniale strijd tegen het Britse wereldrijk. Nederlands was toen de officiële taal van de Zuid-Afrikaanse Republiek. Veel Afrikaners hebben Nederlandse voorouders.

Op veel plekken in Zuid-Afrika woedt een strijd tegen westerse standbeelden, waarbij racistische taal wordt gebruikt. In de universiteitsraad van de Kaapstad klonk "one settler, one bullet'.

Velen vrezen dat de beeldenstorm de opmaat is voor geweld.

Kamervragen van de leden Bosma en De Roon inzake de acties tegen het standbeeld van president Paul Kruger te Pretoria aan de minister van Cultuur (OCW), Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking:

De regering levert voor maar liefst 3 miljoen euro Nederlands belastinggeld aan Syrische strijdgroepen en beweert dan zo goed mogelijk te voorkomen dat de goederen niet in verkeerde handen vallen.
Iedere parlementaire controle daarop wordt door de regering verhinderd. "Dat kan natuurlijk van geen kant," aldus PVV-kamerlid Raymond de Roon. "De regering moet gewoon openheid van zaken geven, zodat de deugdelijkheid en betrouwbaarheid van bestedingen kan worden gecontroleerd. De doelmatigheid van deze bestedingen betwijfel ik overigens ook ten zeerste. Dit geld kan beter aangewend worden voor lastenverlichting in Nederland."

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over risico's van steunverlening aan Syrische strijdgroepen:

1.)
Kunt u aangeven welke gewapende groeperingen u steunt in Syrië? Zo neen, waarom niet? (*)

2.)
Wie of wat beschouwt u als "gematigde" Syrische strijdgroepen? Hoe bepaalt en controleert u of een strijdgroep "gematigd" is? Zijn dit ook strijdgroepen die beogen in Syrië de sharia in te voeren?

In België blijkt dat de aanwezigheid van militairen op straat de criminaliteit met maar liefst een derde reduceert. "Dit moeten wij in Nederland ook proberen," aldus PVV-kamerlid Raymond de Roon. "Defensie en Justitie moeten deze kans niet laten liggen".

Schriftelijke vragen van de leden De Roon en Helder (beiden PVV) aan de minister van Defensie en de minister van Veiligheid en Justitie over minder criminaliteit door militairen op straat:

1.)
Kent u het bericht "Derde minder criminaliteit door militairen op straat" (*) ?

2.)
Gelet op het streven van de regering om de krijgsmacht ook in te zetten voor de binnenlandse veiligheid: bent u bereid om ook in Nederland militairen in te zetten om de criminaliteit op "hot spots" fors terug te dringen? Zo neen, waarom niet?

De PVV is het zat dat staatssecretaris Mansveld blijft talmen om doeltreffende maatregelen te nemen tegen het buitensporige geweld op treinen.
"Het probleem wordt alsmaar groter en ernstiger. Mits enkele eenvoudige ingrepen kan er snel verbetering worden geboekt", stelt PVV-kamerlid Barry Madlener. "Andere maatregelen moeten zo snel mogelijk worden doorgevoerd".

De PVV stelde, in overleg met de sector, volgend lijstje met te nemen maatregelen op en hoopt dat de staatssecretaris er gebruik zal van maken:

- Altijd 2 conducteurs op de trein én zichtbaar aanwezig!
- Invoering van een systeem waardoor reizigers snel hulp kunnen inschakelen en de  
  conducteurs kunnen melden dat er een dreigende situatie is.
  Bijvoorbeeld mbv een SMS-dienst in iedere trein.
- De spoorwegpolitie moet terug. Zeer korte lijnen bij melding incidenten.
  Pakkans moet 100% worden.
- Een OV-verbod en hogere gevangenisstraffen voor daders van geweldsmisdrijven.
- Poortjes dicht; zwartrijders mogen de trein niet meer in en mogen niet op de perrons  
  rondhangen.
- NS-beveiligingspersoneel met opleiding moet wapenstok en pepperspray krijgen.
- Cameratoezicht in treinen en op perrons.

 

De PVV neemt afstand van het CPB-rapport 'Zorgkeuzes in kaart'. Het rapport is in strijd met de afspraak niet onafhankelijk tot stand gekomen en heeft een hoog WC-eend gehalte. Politieke partijen zijn nauwelijks betrokken bij de uitwerking, terwijl maar liefst 4 ministeries, waaronder het ministerie van Algemene Zaken, zich wel over de maatregelen konden buigen.
PVV-Kamerlid Reinette Klever: "Alleen maatregelen die zorg afpakken of kosten naar de burger verschuiven, komen er positief uit. Alle overige ideeën zijn als onuitvoerbaar afgeserveerd. De PVV heeft spijt dat zij heeft meegedaan aan dit politieke spelletje."