feed-image RSS

De PVV bedankt de commissie Van Vliet voor het degelijke onderzoekswerk. De PVV is niet verbaasd over de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Volgens de PVV is er sprake van hemeltergend moreel verval binnen de corporatiesector.

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma: ''De PVV heeft het stelsel als zodanig al vaak bekritiseerd. Collega Madlener heeft zich al in 2006 verzet tegen verzelfstandiging van woningcorporaties. Dit rapport toont ook aan dat het corporatiebestel grondig herzien dient te worden. De PVV streeft naar kleinschalige woningcorporaties met betrokken bestuurders met een bescheiden salaris, die zich enkel bezighouden met de kerntaken: bouwen, verhuren en beheren. Daarnaast zou het de sector helpen wanneer zij zich ontdoet van het PvdA-cliëntelisme: paal en perk stellen aan de vriendjespolitiek van de corporatiebobo's, die vaak uit PvdA-hoek komen. Ik verheug me erop om over dit rapport met de commissie en later met het Kabinet in debat te gaan. Dit rapport moet de basis zijn van een gezonde corporatiesector waarin de huurder centraal staat.''

Woningbezitters maken door het kabinetsbeleid zware tijden door. De waarde van hun huis is door de aantasting van de hypotheekrenteaftrek flink gedaald en op bestaande hypotheken wordt een torenhoge rente betaald.

De PVV vindt het tijd dat de pijn van woningbezitters wordt verzacht, en zal het kabinet vandaag bij de begrotingsbehandeling van Wonen en Rijksdienst oproepen om de renteboete bij het oversluiten van hypotheken te laten vervallen. PVV-Kamerlid Sietse Fritsma: "Zo verdwijnt de grote drempel om van hypotheek te veranderen en om eindelijk te profiteren van de lage hypotheekrentes. Aangezien banken door de hoge rentebetalingen van huiseigenaren al jarenlang enorm gespekt zijn, kan het berekenen van hoge boetes voortaan achterwege blijven".


Lees hier het artikel op Telegraaf.nl

Lees hier het artikel op Eindhovensdagblad.nl

De PVV heeft vol afschuw gereageerd op de uitspraak van het Hof om Volkert van der Graaf  te verlossen van zijn enkelband en zijn locatieverbod definitief op te heffen.. Deze rechters hebben blijkbaar meer begrip voor de moordenaar van Pim Fortuyn dan voor zijn nabestaanden en de samenleving.

 Lilian Helder: “Het is de wereld op zijn kop dat Volkert van der Graaf zijn enkelband niet meer om hoeft en zich niet meer aan het locatieverbod hoeft te houden. Hoe kan dan gecontroleerd worden dat hij geen contact zal zoeken/opnemen met de nabestaanden van Pim Fortuyn? Dat komt nu geheel onterecht op het bordje van de nabestaanden terecht.”

De PVV is fel tegenstander van het voornemen van het kabinet om meer buitenlandse hoogopgeleiden naar Nederland te halen. PVV-Kamerlid Sietse Fritsma zal staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie vandaag oproepen om bestaande regelingen hiervoor juist aan te scherpen in plaats van te verruimen. Zo moet er in ieder geval een 'schaarste-criterium' komen en mag niet langer uitsluitend naar de hoogte van het inkomen van de kennismigrant worden gekeken.

De PVV wil dat de eerste correctie door de eigen docent en de tweede correctie door de collega van een andere school bij examenvakken in het VO wordt omgekeerd. Leerlingen die ten onrechte slagen door slordige correctie is immers een structureel probleem, zo blijkt uit een onderzoeksrapport van examenmaker Cito. “Tot twee derde van de docenten kijkt hun eigen leerlingen soms onverklaarbaar toegeeflijk na”, stelt PVV-onderwijswoordvoerder Harm Beertema. “Hierdoor komt de waarde van het diploma in het gedrang.”