Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de ministers van VWS en Jeugd & Gezin over het melden van vermoeden van kindermishandeling door ziekenhuizen.

1.)
Bent u bekend met het bericht over een Haags ziekenhuis dat in drie maanden tijd 17 meldingen deed bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) waarvan er 16 gegrond bleken? (*)

2.)
Bent u voornemens alle ziekenhuizen vermoedens van kindermishandeling verplicht te laten melden bij het AMK? Deelt u de mening dat het eigenlijk van de gekke is dat dit niet allang het geval is?

(*) Ziekenhuis meldt ook vermoeden van kindermishandeling, AD, 12 april2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4705 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties