Nederland weer van ons

Vragen van de leden Agema en Madlener (PVV) aan de ministers van VWS, Jeugd & Gezin en VROM over het bericht dat nieuwe meubels voor babykamers vol gifdamp zitten.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Babykamer vol gifdamp”? (*)

2.)
Onderschrijft u de uitkomsten van het onderzoeksinstituut van de TU Delft dat nieuwe meubels in babykamers vol gifdamp zitten en dat het maanden duurt voordat meubels, vloerbedekkingen en gordijnen uitgedampt zijn? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat ouders al tijdens de zwangerschap hiervan op de hoogte zijn en doeltreffende maatregelen kunnen nemen?

3.)
Onderschrijft u de conclusie dat deze gifdampen zeer ernstige en blijvende ademhalingsproblemen bij kinderen kunnen veroorzaken? Zo ja, hoe gaat u bewerkstelligen dat dit voorkomen wordt?

4.)
Als vooral een nieuwbouwwoning gelijktijdig met een nieuwe inrichting een rampzalige combinatie is – heel veel mensen beginnen aan kinderen vlak nadat ze hun nieuwbouwwoning betrekken – hoe gaat u dan bewerkstelligen dat mensen goed geïnformeerd zijn over het intensief en langdurig ventileren van hun nieuwe woning?

(*) Babykamer vol gifdamp, De Telegraaf, 13 april 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2790 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English