Nederland weer van ons

Vragen van de leden Agema en Brinkman (beiden PVV) aan de minister van BZK over het bericht dat de gemeente Amsterdam jaarlijks meer dan een kwart miljard euro aan subsidies verstrekt zonder zicht op de rechtmatige besteding van dat geld.

1)
Bent u bekend met het bericht “Slecht toezicht op subsidies Amsterdam”? (*)

2)
Onderschrijft u de conclusies uit het rapport “Stadsbrede integriteit – risicoanalyse op het gebied van subsidiering”? Zo neen, waarom niet?

3)
Onderschrijft u dat subsidieverstrekkingen aan de wettelijke rechtmatigheideisen (is het geld volgens de vooraf gestelde regels uitgegeven) moeten voldoen? Zo neen, waarom niet?

4)
Onderschrijft u dat subsidieverstrekkingen aan doelmatigheidseisen (zijn de vooraf gestelde doelen achteraf gehaald) moeten voldoen? Zo neen, waarom niet?

5)
Onderschrijft u de opvatting van burgemeester Cohen dat het gebrek aan zicht op een rechtmatige besteding van subsidies en de vatbaarheid voor malversaties, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling niet afwijkt van de praktijk in andere steden? Zo neen, waarom niet?

6)
Zo ja (vorige vraag)  Deelt u de opvatting dat u bijdragen vanuit het provinciefonds en gemeentefonds moet stoppen als provincies en gemeenten niet aan de wettelijke normen van rechtmatigheid kunnen voldoen? Zo ja, hoe gaat u dat bewerkstellingen? Zo neen, deelt u de mening dat u hierdoor de schijn wekt een oogje dicht te knijpen voor malversaties, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling?  Zo neen, waarom niet?

7)
Deelt u de mening dat het gebrek aan meldingen over malversaties met subsidieverstrekkingen niet gezocht moet worden in onduidelijke regelgeving zoals burgemeester Job Cohen aangeeft maar in een Dubbele Petten Netwerk van mensen die tegelijkertijd lid zijn van een politieke partij en van een subsidieontvangende organisatie? Zo neen, waarom niet?

8)
Deelt u de mening dat het hoog tijd wordt dat Dubbele Petten Netwerk van voornamelijk PvdA-ers, D66-ers en GroenLinksers af te breken omdat gigantisch veel belastinggeld door deze lui verspild wordt en dit bewezen wordt door het ontbreken van rechtmatigheid over de besteding van dit geld? Zo neen, waarom niet?

(*) NRC, Slecht toezicht op subsidies Amsterdam, 24 april 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3255 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties