Nederland weer van ons

Vragen van de Leden Graus en de Roon (beiden PVV) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Justitie over het bericht “Echtpaar slaat hond dood om verharing” (*)

1)
Bent u bekend met het bericht dat een 45-jarige man uit Leeuwarden, met hulp van zijn vrouw, hun Beagle heeft doodgeslagen met een klauwhamer omdat de hond te veel verhaarde?

2)
Klopt het dat de man en vrouw zijn opgepakt door de politie, en na hun bekentenis weer zijn vrijgelaten in afwachting van eventuele strafvervolging? Zo ja, bent u met ons van mening dat deze gestoorde mensen onmiddellijk uit de maatschappij moeten worden gehaald ter voorkoming van recidivisme? Zo neen, bent u bereid verantwoordelijkheid hiervoor te dragen?
 
3)
Bent u bereid er zorg voor te dragen, door wijziging van wet, dat dit soort dierenmishandelaren, minimaal een zware gevangenisstraf krijgen opgelegd inclusief een levenslang verbod op het houden van dieren? Zo neen, hoe denkt u mens en dier te beschermen tegen dit soort beulen?


(*)http://www.nu.nl/news/1540881/122/Echtpaar_slaat_hond_dood_om_verharing.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3950 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties