Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van het lid Fritsma aan de staatssecretaris van Justitie over miljoenenfraude met asielsubsidie.

1.)
Heeft u kennis genomen van het bericht "16 miljoen fraude met asielsubsidie"?*
2.)
Hoe is het mogelijk dat niet in de gaten is gehouden wat er met deze enorme subsidiestroom is gebeurd?
3.)
Kunt u garanderen dat elke cent van het gefraudeerde bedrag van de fraudeurs terug wordt gevorderd? Zo neen, waarom niet?
4.)
Hoeveel andere organisaties die zich met vreemdelingen bezig houden ontvangen subsidie en om welk bedrag gaat het hierbij? Kunt u, gelet op de ontdekte fraude, onderzoeken of deze organisaties het geld wel goed hebben besteed? Zo neen, waarom niet?
5.)
Kunt u de onder 4. bedoelde subsidiestromen staken nu gebleken is dat het risico van verlies van belastinggeld aan criminelen veel te groot is? Zo neen, waarom niet?

* Fraude van 16 miljoen met asielsubsidie, http://www.nu.nl/news/1545587/13/Fraude_van_16_miljoen_euro_met_asielsubsidie.html 28 april 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3390 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties