Nederland weer van ons

Vragen van de leden De Roon en Wilders (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking  over doodstraf voor verzet tegen terrorisme:

1.)
Kent u het bericht "Abbas Palestinian Authority sentences man to death for fighting terrorism(*) ?
2.)
Bent u net zo ontzet als wij over de oplegging van de doodstraf aan iemand die terroristische daden wilde voorkomen?
3.)
Bent u bereid om alles in het werk te stellen om de Palestijnse Autoriteit er toe te bewegen dit doodvonnis niet uit te voeren? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat  gaat u doen om deze executie te voorkomen?
4.)
Bent u het met ons eens dat de Nederlandse relatie met de Palestijnse Autoriteit moet worden herzien als dit doodvonnis wordt voltrokken? Zo neen, waarom niet?


(*) http://www.web-view.net/Show/0X989AADAEA0B1C6DC42768056E8F2C89D6A2B49FD5FBCD467CA7CC5A36F3EAB7A.htm#125998

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3490 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties