Nederland weer van ons

Vragen van de leden Wilders en Agema aan de minister voor Jeugd en Gezin, Justitie en Wonen Wijken en Integratie


1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht “Marokkaanse kinderen verjagen Prem (*) en van de uitzending PREMtime (**)”?

2.)
Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat Marokkaanse straatterroristen het leven van autochtone Nederlanders dusdanig terroriseren dat zij zich in hun eigen land niet langer veilig en welkom voelen? Zo ja, wat bent u voornemens te gaan doen om de Nederlanders tegen dit straattuig te beschermen?

3.)
Deelt u de mening dat deze jonge minderjarige Marokkaanse straatterroristen met hun ouders, bij wie elke vorm van verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding ontbreekt, subiet het land uitgezet moeten worden? Zo ja, hoe wilt u deze remigratie zo snel mogelijk gestalte geven?

4.)
Bent u bereid om aan de hand van de beelden van het programma PREMtime de eerste Marokkaanse straatterroristen op te pakken en met hun ouders het land uit te zetten? Zo neen, waarom niet?

(*) “Marokkaanse kinderen verjagen Prem”, De Telegraaf, 08 mei 2008

(**) “Uitzending PREMtime”, NPS, 07 mei 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3175 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English