Nederland weer van ons

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over vervolging van christenen in Algerije.

1.)
Kent u het bericht “une offensive antichrétienne en Algérie” (1) ?

2.)
Hoe beoordeelt u het feit, dat tegen een christelijke vrouw in Algerije drie jaar gevangenisstraf is geëist wegens het bezit van religieuze boeken? En dat de aanklager deze vrouw een sepot van haar zaak in het vooruitzicht stelde als ze zich weer tot de islam zou bekeren?

3.) 
En hoe beoordeelt u het feit, dat sinds januari 2008 het aantal strafzaken in Algerije wegens het delict “christendom” is verveelvoudigd? Bent u het met mij eens dat de Algerijnse grondwettelijke vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing in de praktijk een wassen neus is?

4.) 
Wat heeft het gesprek (2) met Algerije over de vervolging van christenen op 10 maart 2008 in het kader  van de 3e associatieraad eigenlijk opgeleverd?

5.) 
Hoe ver moet de vervolging en onderdrukking van christenen in Algerije eigenlijk gaan, voordat u bereid bent om te bepleiten dat de samenwerking van de EU met Algerije moet worden gestaakt?

http://www.lefigaro.fr/international/2008/05/21/01003-20080521ARTFIG00017-une-offensive-antichretienneen-algerie.php
Zie uw antwoord op mijn eerdere vragen over vervolging van christenen in Turkije (Aanhangsel Handelingen 2e Kamer, 2007-2008, nr 1895)

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3005 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties