Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van het lid Madlener (PVV) aan de Minister van VROM over de vliegtaks die juist méér vliegverkeer uitlokt.

1.) 
Heeft u kennis genomen van het artikel “Vliegtaks lokt extra vliegen uit” (*) ?

2.) 
Is er inderdaad sprake van goedkoper vliegen door eerst naar het buitenland te reizen en vervolgens weer terug naar Nederland te vliegen en daar over te stappen en de vliegtaks te ontlopen?

3.) 
Hoeveel mensen reizen nu via een buitenlandse luchthaven in plaats van een Nederlandse luchthaven en ontlopen op deze wijze de vliegtaks?

4.) 
Vind u de vliegtaks nog steeds een goede milieumaatregel, of was het u alleen om het extra geld te doen?

5.) 
Heeft u de consequenties van het door de vliegtaks veroorzaakte uitwijkgedrag voldoende onderkent, of heeft u het onderschat? Waren alle mogelijke negatieve gevolgen u duidelijk en heeft u de Kamer hierover geïnformeerd?

6.) 
Bent u bereid om de vliegtaks af te schaffen nu gebleken is dat de vliegtaks zo negatief uitpakt? Zo nee, waarom niet?

(*)     http://www.nrc.nl/economie/article1095854.ece/Vliegtaks_lokt_extra_vliegen_uit

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2535 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties