Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Justitie over het bericht dat gezinsmigranten van de rechtbank Amsterdam niet eerst in hun eigen land een examen Nederlands hoeven te halen.


1.)
Bent u bekend met het bericht “Rechter verbiedt exameneis voor gezinshereniging”[1]?

2.)
Hoe valt de uitspraak van de rechtbank te Amsterdam in uw ogen te rijmen met het streven naar integratie? Deelt u de mening dat de uitspraak gunstig is voor vreemdelingen die geen interesse hebben om in te burgeren en de Nederlandse taal niet willen leren?

3.)
Deelt u de mening dat deze uitspraak een rampzalig effect zal hebben op het integratieproces nu de toch al veel te makkelijke inburgeringseisen in het buitenland dreigen te vervallen? Zo neen, waarom niet?

4.)
Realiseert u zich dat juist de grote toestroom van gezinsmigranten uit landen als Marokko ontwrichtend uitwerkt op onze samenleving en dat deze toestroom logischerwijs nog groter zal worden door deze uitspraak? Zo neen, waarom niet?

5.)
Bent u bereid om alle mogelijke middelen aan te wenden teneinde deze uitspraak van de Amsterdamse rechtbank ongedaan te maken en zo nodig de wet te veranderen zodat dit soort bizarre uitspraken niet meer mogelijk zijn? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te treffen? Zo neen, waarom niet?

[1] artikel Volkskrant 

Zie ook het artikel op de website van Elsevier.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4025 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties