Nederland weer van ons

Vragen van de leden Wilders en De Roon (beiden PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat in de Palestijnse gebieden verdachten op grote schaal worden gemarteld.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Martelingen in Palestijnse gebieden'*?

2.)
Deelt u onze afschuw over het feit dat in de Palestijnse gebieden door zowel Fatah als Hamas verdachten op grote schaal worden (dood)gemarteld? Bent u bereid bij Mahmoud Abbas aan te dringen op het stoppen van deze gewetenloze praktijken en de mensenrechten te respecteren? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u vanwege deze martelingen bereid bij de internationale gemeenschap te pleiten voor het intrekken van de toegezegde 8 miljard dollar aan de door Mahmoud Abbas geleide Palestijnse autoriteit? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid alle Nederlandse ontwikkelingshulp - direct en indirect via NGO's - aan de martelende Palestijnse boevenbendes onmiddellijk stop te zetten? Zo neen waarom niet?

* NOS Teletekst, 28 juli 2008, pagina 126

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2740 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties