Nederland weer van ons

Kamervragen ingediend door de leden Graus en Brinkman (beiden PVV) aan de ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken over een artikel in het Limburgs Dagblad van zaterdag 7 februari 2009 getiteld "CDA Echt bevoordeelde vrienden".

1)
Bent u bekend met het artikel "CDA Echt bevoordeelde vrienden" ? (*)

2)
Is het u bekend dat de 3 coalitiepartijen van de gemeente Echt-Susteren halverwege 2007 hebben bepaald, dat driekwart miljoen euro verkregen uit  dividend van de aandelen Essent zou terug vloeien naar de gemeenschap, waarbij het CDA en Samenwerking een deel van het geld rechtstreeks, buiten de gemeenteraad om, aan verenigingen gaven? Zo ja, bent u bereid een onderzoek in te stellen naar de toekenningsprocedure van de gelden nu het CDA weigert inzicht te verschaffen?

3)
Klopt het dat het CDA in Echt-Susteren tweederde van het geld (€ 20.000), dat buiten de gemeenteraad om in het verenigingsleven is gepompt, heeft gegund aan clubs waarin bestuursleden zitten welke CDA-lid ofwel volksvertegenwoordiger voor die partij zijn? Zo ja, welke actie heeft u tot nu toe ondernomen tegen deze vorm van vriendjespolitiek? Zo neen, bent u bereid de verantwoordelijke bestuurders per direct op non-actief te zetten om hen vervolgens uit hun functie te ontheffen?

4)
Bent u het met ons eens, in lijn met eerdere voorstellen vanuit onze Fractie, dat gemeenschapsgeld afkomstig uit dividend van Essent, enkel en alleen toebehoort aan onze burgers, daar zij fors te hoge energienota's betaalden ter verkrijging van een primaire levensbehoefte als energie waaronder warmte?

(*) Limburgs Dagblad, voorpagina, zaterdag 7 februari 2009

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2780 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties