Nederland weer van ons

Vragen van de leden Wilders en Van Dijck (beiden PVV) aan de minister president, de minister van Financiƫn en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de benoeming van de heer Ed Nijpels tot nieuwe topman bij het ABP en het stoppen van vriendjespolitieke benoemingen.

1)
Bent u bekend met de benoeming van de heer Nijpels tot nieuwe bestuursvoorzitter bij ABP? *

2)
Bent u met ons van mening dat de benoeming van de heer Nijpels het zoveelste voorbeeld van vriendjespolitiek en baantjes-toeschuiverij is, te meer daar de heer Nijpels op een enkel goed betaald commissariaat na geen enkele relevante ervaring of deskundigheid op financieel-economisch vlak heeft? Zo neen, waarom niet?

3)
Bent u bereid te bevorderen dat de benoeming van de heer Nijpels wordt teruggedraaid?

4)
Bent u als minister-president bereid een einde te maken aan de praktijk van vriendjespolitieke-benoemingen van (oud-)politici op goedbetaalde publieke functies? Zo neen, waarom niet?

*) FD.nl

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3055 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English