Nederland weer van ons

Vragen van de leden Bosma en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van OCW en OS inzake Doekle Terpstra als lid van de Raad van Toezicht van de publieke omroep en de subsidie aan ICCO.

1.)
Heeft u kennisgenomen van de pro-Hamas-demonstratie in Amsterdam waarbij Hamas- en Hezbollah-vlaggen werden getoond en waar werd opgeroepen tot een intifada tegen Israel? (*)

2.)
Bent u ervan op de hoogte dat deze demonstratie mede is georganiseerd door de Olijfboomcampagne, die wordt gefinancierd door het ICCO?

3.)
Bent u ervan op de hoogte dat Doekle Terpstra voorzitter is van dit ICCO die tevens lid is van de raad van toezicht van de publieke omroep?

4.)
Deelt u de mening dat van de leden van de Raad van Toezicht van de publieke omroep mogen verwachten dat zij zich niet verbinden aan pro-terreur-activiteiten?

5.)
Welke mogelijkheden heeft u om Terpstra op korte termijn te verwijderen uit de raad van toezicht van de Publieke Omroep?

6.)
Deelt u de mening dat aanblijven van Terpstra in de raad van toezicht nog meer voedsel zal geven aan de sterk levende gedachte dat de publieke omroep een linkse club is?

7.)
Bent u tevens bereid de subsidie aan ICCO onmiddellijk stop te zetten? Zo neen, waarom niet?

*) Volkskrant

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5800 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties