Nederland weer van ons

Vragen van de leden de Roon en Bosma aan de minister van Justitie, de minister van Jeugd en Gezin  en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over uitkeringsfraude met Roemeense kinderen.

1.
Bent u bekend met het bericht  “Gangs import children for benefit fraud”? (1)

2.
Voor hoeveel Roemeense kinderen wordt er door Nederland kinderbijslag c.q. bijstand uitgekeerd ? Welke bedragen zijn daarmee op jaarbasis gemoeid?

3.
Bent u bereid om te onderzoeken of er m.b.t. deze uitkeringen soortgelijke Roemeense fraudepraktijken aan de orde kunnen zijn? Gaat u in dat kader ook contact leggen met de Engelse autoriteiten om gegevens uit te wisselen? Zo neen, waarom niet?

4.
Wilt u bestrijding van deze vorm van kindermisbruik in internationaal verband aan de orde stellen? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article6806493.ece

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3275 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties