Nederland weer van ons

Vragen van het lid Bosma aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma over de lagere peuterspeelzaaltarieven voor ouders van kinderen met een taalachterstand.

1.)
Bent u bekend met het artikel ‘Peuterspeelzaal goedkoper bij taalachterstand *)?

2.)
Hoeveel procent van de bedoelde kinderen met een taalachterstand is allochtoon?

3.)
Deelt u de mening dat op deze wijze de ouders van kinderen zonder taalachterstand worden achtergesteld? Zo neen, waarom niet?

*) Trouw, 21 augustus 2009

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4055 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties