Nederland weer van ons

Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister voor ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat jaarlijks een derde van al het ontwikkelingsgeld weglekt.

1) Bent u bekend met het bericht 'Jaarlijks lekt $40 miljard weg'*?

2) Is het waar dat jaarlijks een derde, tientallen miljarden, van alle wererldwijde ontwikkelingshulp weglekt door inefficientie?
 
3) Hoeveel Nederlands ontwikkelingsgeld lekt jaarlijks weg? Bent u bereid een onderzoek in te stellen? Zo neen, waarom niet?

4) Bent u bereid, op noodhulp na, te stoppen met het geven van ontwikkelingshulp? Zo neen, waarom niet?

*De Telegraaf, 3 juli 2010

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3780 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English