Nederland weer van ons

Vragen van het lid Bontes (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de voortgang van de toewijzing van de 26ste Nederlandse zetel in het Europees Parlement.

1.)
Kunt u aangeven wanneer Nederland de uitnodiging voor de afvaardiging van een Nederlandse EP-waarnemer vanuit Brussel zal krijgen?

2.)
In hoeverre hangt deze procedure samen met de wettelijke regelgeving omtrent de toewijzing van de Europese zetels in andere landen? Zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat Nederland nog enkele jaren moet wachten op de 26ste zetel als andere lidstaten hun procedures hiervoor nog niet adequaat geregeld hebben?

3.)
Welke maatregelen overweegt u bij het uitblijven van de uitnodiging? Bent u bereid zich in Brussel (nogmaals) sterk te maken voor een snelle afhandeling van de toewijzing van de extra zetels in het Europees Parlement, zodat de waarnemers geen jaren hoeven te wachten op hun benoeming?

4.)
Bent u met de PVV van mening dat het waarnemerschap zo snel mogelijk moet worden vervangen door een volledig lidmaatschap van het Europees Parlement met alle bijkomende rechten, zoals stemrecht en het verkiesbaar stellen voor functies in het Parlement? Zo nee, waarom niet?  

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 11125 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English