Nederland weer van ons

Vragen van lid Sharpe (PVV) aan de Minister van Verkeer over de structurele fileproblematiek rondom Amsterdam.

1.)
Bent u bekend met het artikel van vanochtend in de Telegraaf getiteld 'Amsterdamse files ergste van Europa'(*)?
 
2.)
Onderschrijft u de schrijnende situatie met betrekking tot het Amsterdamse verkeersnet? Zo nee, waarom niet?

3.)
In navolging van de aangenomen motie Sharpe (**), waarin de regering wordt verzocht om de File top 50 prioriteit te geven binnen het MIRT, verzoek ik u aan te geven welke van de knelpunten binnen de File Top  50 naar uw mening voorrang kunnen genieten om zodoende de problemen rondom Amsterdam z.s.m. op te lossen?

4.)
Kunt u inzichtelijk maken op wat voor een manier de File Top 50 prioriteit zal genieten binnen MIRT en nog belangrijker, wanneer de grootste knelpunt-projecten precies zullen worden opgeleverd? Zo nee, waarom niet?

* Telegraaf.nl, maandag 5 Juli 2010
** Motie Sharpe: 32123A nr. 123

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5680 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English