Nederland weer van ons

Vragen van het lid Graus (PVV) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over natuurfotografen. (Ingezonden 1 oktober 2007)

1
Heeft u kennisgenomen van het
artikel «Krankzinnige capriolen van
natuurfotografen»?1
2
Deelt u de mening dat aan de ridicule
praktijken van amateurfotografen,
gepaard gaande met dierenleed en
agressie naar wandelaars,
ogenblikkelijk een einde moet
komen? Zo ja, hoe gaat u dat
aanpakken?
3
Deelt u de mening dat deze
amateurfotografen hiervoor een
bestraffing dienen te krijgen? Zo ja,
bent u bereid uit te zoeken op welke
wijze zij bestraft zouden kunnen
worden?
4
Bent u bereid meer Buitengewoon
opsporingsambtenaar (BOA’s) aan te
trekken die ter plekke deze fotografen
kunnen verbaliseren? Zo neen,
waarom niet?
1 http://www.telegraaf.nl/binnenland/
71521761/ Krankzinnige_capriolen_van_
natuurfotografen.html?p=6,1


Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). (Ontvangen 17 oktober 2007)
1
Ja.
2
Dat mensen de schoonheid van onze
natuur willen vastleggen op een foto,
vind ik een groot goed. Het brengt de
natuur dichter bij de mens.
Fotografen die via hun handelswijzen
echter het welzijn van een dier
onnodig aantasten, keur ik af. Ik zie
echter nu geen aanleiding om op
basis van enkele incidentele
waarnemingen tot een nieuwe
aanpak over te gaan.
3
Indien fotografen aantoonbaar de
flora en fauna verstoren, of zich aan
overtreding van een ander verbod uit
de Flora- en faunawet schuldig
maken, zijn zij strafbaar op grond van
de Wet Economische Delicten. Indien
een opsporingsambtenaar hiervan
een proces-verbaal opmaakt, is het
aan het Openbaar Ministerie om te
beslissen welke sanctie hieraan wordt
gekoppeld. Voor amateurfotografen
gelden geen andere regels dan voor
een ieder die de Flora- en faunawet
overtreedt.
4
Ik meen dat er voldoende
opsporingsambtenaren zijn om de
relevante wetgeving te kunnen
handhaven en ben daarom niet
bereid om voor dit specifieke
onderwerp meer ambtenaren aan te
trekken.
 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2465 gasten

donaties

doneer

Nederland
English