Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Justitie over het verlenen van een verblijfsvergunning in het kader van het generaal pardon aan een tot een langdurige gevangenisstraf veroordeelde vreemdeling.

1.)
Is het juist dat aan een tot een langjarige gevangenisstraf veroordeelde vreemdeling een verblijfsvergunning is verleend in het kader van de pardonregeling (dossiernummer 0010192018), omdat geen strafblad- controle is verricht op zijn oude (inmiddels gewijzigde) achternaam, waar als vierde letter een “i” in voorkomt die thans wordt weggelaten?

2.)
Deelt  de mening dat zo’n enorme fout, waarbij een zware crimineel ten onrechte getrakteerd wordt op een verblijfsvergunning, volstrekt onacceptabel is?

3.)
Naar aanleiding van welk(e) misdrijf / misdrijven is bedoelde vreemdeling veroordeeld?

4.)
Bent u bereid om de aan genoemde crimineel verleende verblijfsvergunning onmiddellijk in te trekken en deze persoon zo snel mogelijk uit Nederland te laten verwijderen? Zo neen, waarom niet?

5.)
Bent u bereid te bewerkstelligen dat de IND alle gevallen waarin een verblijfsvergunning is verleend op grond van het generaal pardon nogmaals controleert op criminele antecedenten, waarbij ook zorgvuldig wordt gecontroleerd of er sprake is van door vreemdelingen gebruikte synoniemen, nu (mogelijk) gebleken is dat zware criminelen door de lakse toetsing van de IND glippen? Zo neen, waarom niet?

6.)
Bent u bereid om de pardonregeling terug te draaien, nu  (mogelijk) weer eens blijkt hoe nadelig deze regeling is voor de Nederlandse samenleving? Ze neen, waarom niet?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3095 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties