Nederland weer van ons

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Justitie over ongelijke behandeling van burgers die aangifte willen doen.

1.)
Klopt het dat de politie haar aangiftebeleid gaat versoepelen voor iedereen die aangifte wil doen over een door een politicus te maken maar nog niet verschenen film waar nog niemand de inhoud van kent, "ook als er volgens de politie niet evident sprake is van een strafbaar feit maar om de klagers de gelegenheid te bieden stoom af te blazen" (1) ?

2.)
Is het u bekend dat de politie veelvuldig burgers die aangifte willen doen van geweld, bedreiging, diefstal enz. ontmoedigt en frustreert met argumenten als "dat de aangifte niet eerder dan volgende week kan worden opgenomen", "dat het feit waarschijnlijk toch niet te bewijzen valt", "dat het feit waarschijnlijk geen strafbaar feit is", "dat de aangever waarschijnlijk heel veel last gaat krijgen van de verdachte"  enz. enz. enz. ?

3.)
Kunt u mij uitleggen waarom de in vraag 1 bedoelde aangevers beter behandeld zullen worden dan anderen?
Vindt u dit een aanvaardbare discriminatie? Zo ja, waarom? Zo neen, wat gaat u doen om dit te verhinderen?

4.)
Bent u het met mij eens dat het in vraag 1 bedoelde aangiftebeleid een verspilling van belastinggeld en - erger nog - een verspilling van de schaarse politiecapaciteit is?

5.)  Bent u het met mij eens, dat het in vraag 1 bedoelde aangiftebeleid een uitlokking is van al diegenen die bezwaren koesteren tegen de politicus, om maar eens aangifte tegen hem te gaan doen? Bent u het met mij eens dat in principe één aangifte over een strafbaar feit voldoende is om vervolging in te kunnen stellen? Wat raadt u de politie aan om te  doen als blijkt dat 1 miljoen moslims in Nederland aangifte tegen de polticus willen doen?

6.)
Wilt u deze vragen beantwoorden voor 1 februari 2008?

(1) NRC Handelsblad 19 jan 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5310 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English