Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema aan de minister van VWS over het bericht dat de spoedeisende hulp in kleine ziekenhuizen in gevaar komt door fors minder geld.

1)
Bent u bekend met het bericht "Kleine ziekenhuizen vrezen eerste hulp"? (*)

2)
klopt het dat door fors minder geld de spoedeisende hulp van kleine ziekenhuizen in gevaar komt? Zo ja, hoeveel ziekenhuizen lopen dit risico?

3)
Hoe gaat u bewerkstelligen dat spoedeisende hulp in alle ziekenhuizen beschikbaar blijft omdat dit een basisvoorziening is waar iedereen van op aan moet kunnen?

(*) AD, Kleine ziekenhuizen vrezen eerste hulp, 18 januari 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3215 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English