Nederland weer van ons

Vragen van de leden De Roon, Brinkman en Fritsma (allen PVV) aan de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Wonen, Wijken en Integratie over falende aanpak van Antilliaanse criminele jeugd.

1.)
Heeft u kennis genomen van de berichtgeving dat de jarenlange extra financiële steun aan Antilliaanse "risicojongeren" volgens het landelijk platform van Antilliaanse organisaties weggegooid geld is (1) ?

2.)
Bent u het met ons eens, dat dit vernietigend oordeel vanuit de Antilliaanse gemeenschap een reden is om onmiddellijk te stoppen met deze geldsmijterij en dit geld voortaan te steken in de hulp aan slachtoffers? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u het voorts met ons eens, dat de roep om nog meer geld vanuit de 21 Antillianengemeenten in ons land, moet worden afgewezen omdat volharden in een foute aanpak een blunder zou zijn? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid om recidiverende Antilliaanse criminelen uit Nederland te verwijderen en Antillianen met een strafblad het recht te ontzeggen om zich in Nederland te vestigen? Zo ja, wat gaat u doen? Zo neen, waarom niet?
 
(1) De Telegraaf, 20 januari 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2540 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English