Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Justitie, over het nog steeds niet uitzetten van een Irakese moordenaar, en de zeer gebrekkige beantwoording van vragen hierover.

1.)
Waarom heeft u, na herhaalde vragen mijnerzijds om informatie te geven over de stand van zaken van de uitzetting van een Irakese moordenaar (waarvan ik het IND dossiernummer op 1-11-2007 aan u heb verstrekt), nog steeds geen duidelijk antwoord gegeven?

2.)
Erkent u dat de brief met vertrouwelijke informatie die u onlangs over de zaak naar de Kamer heeft gestuurd beschamend summier was, bitter weinig daadkracht uitstraalde en in het geheel geen beeld gaf van wat er met de moordenaar gaat gebeuren en of hij zal worden uitgezet?

3.)
Realiseert u zich dat u met deze gebrekkige informatie niet alleen de Kamer met een kluitje het riet stuurt, maar ook de familieleden van het slachtoffer opzadelt met een bijna ondraaglijke onzekerheid?

4.)
Deelt u de mening dat deze zware crimineel, die een weerloze vrouw met opzet heeft overreden, haar vervolgens met een stok de schedel insloeg en de kinderen van het slachtoffer gedwongen getuige liet zijn van deze moord, simpelweg zo snel mogelijk het land uit moet worden gezet, temeer omdat hij hier niet eens een verblijfsstatus heeft?

5.)
Zo ja, waarom is dit tot nu toe nog steeds niet gebeurd en heeft de man hier een bestaan op kunnen bouwen en zelfs een studie Rechten kunnen afmaken?

6.)
Wat gaat u doen om deze misdadiger alsnog zo snel mogelijk het land uit te zetten en binnen welke termijn?

7.)
Hoeveel andere criminele vreemdelingen zonder verblijfsrecht zijn bij u bekend en hoeveel daarvan heeft u het afgelopen jaar (wel) uitgezet?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3730 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties