Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat Marokkaanse artsen een eigen organisatie oprichten.

1)
Bent u bekend met het bericht: “Marokkaanse artsen richten eigen organisatie op”? (*)

2)
Bent u met mij van mening dat een organisatie die zich bezig houdt met het adviseren van instellingen en artsen over gezondheidszorg voor uitsluitend Marokkaanse patiënten ongewenst is? Zo neen, waarom niet?

3)
Bent u met mij van mening dat het een eigen verantwoordelijkheid van de Marokkaanse patiënten betreft om te weten welke zorg er voor handen is en zich verstaanbaar te maken bij een Nederlandse arts en dat dit onder geen beding de verantwoordelijkheid is van de Nederlandse overheid?

4)
Bent u met mij van mening dat dit het zoveelste voorbeeld is van een te grote veeleisendheid van Marokkanen m.b.t. zorg?

5)
Ontvangt deze organisatie AMAN op enigerlei wijze subsidie van de overheid en worden daar ook de initiatieven voor verbetering van de gezondheidszorg in Marokko uit bekostigd? Zo ja, wilt u deze geldverkwisting dan per direct stoppen?

(*) Elsevier.nl, Marokkaanse artsen richten eigen organisatie op, 25 januari 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2620 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties