Nederland weer van ons

PVV-Kamerlid Martin Bosma, wil opheldering van minister Plasterk van OCW over de kritiek op het rapport Meijerink.

“Als de conclusie van professor Braams (*), die stelt dat Amerikaanse scholieren klassen voor lopen en veel beter rekenen dan Nederlandse leerlingen, klopt, dan wil ik van de minister weten of hij de bereidheid heeft om het rapport Meijerink in de prullenmand te deponeren en het Nederlandse rekenonderwijs naast Amerikaanse maatstaven wil leggen, om zo tot het beste rekenonderwijs te komen”.

(*) Professor Braams is betrokken bij de evaluatie van maatstaven voor wiskundeonderwijs in alle vijftig Amerikaanse staten.

 

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan minister Plasterk van OCW.

1)
Bent u bekend met het bericht ‘Nederland loopt klassen achter; Amerikaanse scholier rekent veel beter’? (1) 

2)
Heeft u de bereidheid te onderzoeken of de conclusie van professor Braams, die stelt dat Amerikaanse scholieren op de basisschool al het rekenniveau hebben dat Nederlandse leerlingen volgens de nieuwe richtlijnen van de commissie Meijerink moeten hebben aan het einde van het VMBO of halverwege HAVO / VWO, klopt? Zo ja, wat gaat u met de uitkomsten van dat onderzoek doen?

3)
Indien de conclusie van professor Braams klopt en Nederland in vergelijking met de VS qua rekenniveau van onze leerlingen klassen achterloopt, heeft u dan de bereidheid om het dan ambitieloze rapport in de prullenmand te deponeren en het Nederlandse rekenonderwijs dan naast Amerikaanse maatstaven te leggen? Zo neen, waarom niet?


(1) ‘Nederland loopt klassen achter; Amerikaanse scholier rekent veel beter’, De Telegraaf, 29 januari 2008.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3745 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties