Nederland weer van ons

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan minister Plasterk van OCW over het feit dat de TU Delft de Deense cartoon, die als afbeelding bij een aankondiging van een serie van drie lezingen over de ‘historische Mohammed’ geplaatst was, op verzoek van buitenlandse universiteitsmedewerkers van de website heeft verwijderd.

1)
Bent u bekend met het bericht ‘TU Delft verwijdert cartoon Mohammed van site’? (*) 

2)
Deelt u de mening dat dit het zoveelste bewijs is dat onder druk van islam onze vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan? Zo neen, hoe ziet u het verwijderen van de afbeelding van Mohammed na een verzoek van ‘buitenlandse’ universiteitsmedewerkers dan wel?

3)
Wat vindt u van de verdediging van de TU Delft om de plaatsing van de afbeelding van Mohammed ‘een soort onnozelheid’ te noemen? Ziet u in deze verdediging, waar verder wordt gesteld dat de afbeelding niet functioneel was en er bij gebleken functionaliteit een ‘voorbereiding’ had geweest, angst voor de islamitische opinie? Zo neen, waarom niet?

4)
Wat bent u voornemens te ondernemen om de druk van de islamitische wereld op onze vrijheid van meningsuiting weg te nemen?

(*) ‘TU Delft verwijdert cartoon Mohammed van site’, Elsevier, 30 januari 2008.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4810 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties