Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat opnieuw een noodzakelijke operatie voor een kind niet vergoed wordt.

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Alleen operatie VS kan oog baby redden’? (*)

2.)
Deelt u met mij de mening dat de verzekeraar de volledige kosten voor het redden van het linkeroog van deze baby moet vergoeden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u bewerkstelligen dat deze kosten wel worden vergoed?

3.)
Hoe gaat u bewerkstelligen dat het geld in de zorg terecht komt bij de mensen die zorg en behandeling nodig hebben zoals Benthe?


(*) AD, Alleen operatie VS kan oog baby redden, 28 januari 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4920 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties