Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Justitie over het verlenen van een verblijfsvergunning in het kader van het generaal pardon aan een vreemdeling die aantoonbaar een valse identiteit heeft.

1.)
Is het juist dat een vreemdeling in het kader van het generaal pardon een verblijfsvergunning heeft gekregen, terwijl uit een door de IND uitgevoerde taalanalyse blijkt dat hij uit een ander land komt dan hij beweert? Zo ja:

2.)
Hoe is het mogelijk dat vreemdelingen die aantoonbaar liegen over hun identiteit op een verblijfsvergunning worden getrakteerd?

3.)
Waarom heeft de betreffende vreemdeling, na het aan het licht komen van het door hem gepleegde bedrog, zijn werkelijke identiteit niet hoeven aan te tonen?

4)
Deelt u de mening dat het volstrekt onacceptabel is om mensen met een valse identiteit in het bezit te stellen van een verblijfsvergunning, omdat het bijvoorbeeld kan gaan om oorlogsmisdadigers, terroristen en andere criminelen die hun ware identiteit willen verbergen?

5.)
Realiseert u zich dat deze praktijk vele andere nep-vluchtelingen aan zal trekken omdat u het bizarre signaal afgeeft dat bedrog wordt beloond met een verblijfsvergunning?

6.)
Bent u bereid om de aan deze leugenaar verleende verblijfsvergunning zo snel mogelijk in te trekken en deze persoon onmiddellijk uit Nederland te verwijderen? Zo neen, waarom niet?

7.)
Kunt u er zorg voor dragen dat de IND alle gevallen waarin een verblijfsvergunning is verleend op grond van het generaal pardon goed controleert op een eventuele valse identiteit, en de verblijfsvergunning intrekt van iedereen bij wie dit aan de orde is?

8.)
Bent u bereid om de pardonregeling helemaal terug te draaien nu de ongewenste gevolgen voor de samenleving van deze regeling steeds duidelijker worden? Zo neen, waarom niet?

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 6585 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties