Nederland weer van ons

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan minister Plasterk van OCW en minister Rouvoet van Jeugd en Gezin.

1)
Bent u bekend met het bericht ‘Veel meer dan lesgeven alleen’? (*) 

2)
Deelt u de mening dat het onderwijsniveau van leerlingen daalt als de directeur van het ROC Albeda in Rotterdam stelt dat de tijden dat onderwijsinstellingen zich sec bezig hielden met onderwijzen achter ons liggen en scholen verantwoordelijk zijn geworden voor het opvoeden van onze kinderen? Zo neen, hoe verklaart u dan het verlies aan onderwijstijd ten koste van de tijd die verloren gaat aan opvoeden? 

3)
Heeft u kennis genomen van het feit dat de directeur van het Rotterdamse ROC stelt dat de veranderde bevolkingssamenstelling, 57% van de Rotterdamse jeugd is van allochtone komaf, zorgt voor maatschappelijke problemen, waardoor scholen als maatschappelijk werker, inburgerhulp of veilige haven optreden? Deelt u de mening dat deze extra taken goed onderwijs in de weg staan en het gevolg zijn van de vrijblijvende aanpak van inburgeren, van de aanpak van opvoedproblemen bij allochtone gezinnen en het verplicht leren spreken van de Nederlandse taal? Zo neen, hoe verklaart u dan de uitspraak van hoogleraar organisatiekunde Roel in ’t Veld dat de opvoeding van allochtone gezinnen verschilt met die van ons en dat kinderen uit die gezinnen duidelijke grenzen nodig hebben om niet te ontsporen?

4)
Heeft u kennis genomen dat de hoogleraar organisatiekunde stelt dat jeugdzorg, maatschappelijk werk en scholen nog steeds langs elkaar heen werken met een verkeerde achterhaalde aanpak? Wat bent u voornemens te doen om de werkwijze van al deze instanties goed op elkaar af te stemmen en om ervoor te zorgen dat de druk op het onderwijs niet verder toeneemt en dat scholen zich juist wel sec op het onderwijzen kunnen richten?

(*) ‘Veel meer dan lesgeven alleen’, Trouw, 4 februari 2008.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2175 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties