Nederland weer van ons

De Partij voor de Vrijheid reageert met Kamervragen op het bericht dat Poolse kinderen naast schoolwerk ook op grote schaal actief zijn in het bedrijfsleven.

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW.

1)
Bent u bekend met het bericht ‘School koopt Pool (18) weg bij AH’? (*) 

2)
Heeft u kennis genomen van het feit dat de directeur van het Nova College constateert dat zijn snel groeiende aantal Poolse leerlingen zoveel problemen in de privésfeer hebben, dat extra begeleiding voor deze leerlingen gewenst is? Deelt u de mening dat deze extra begeleiding de druk op het Nederlandse onderwijs enorm vergroot, zo erg dat zelfs ongeschoolde leerlingen nu worden ingezet als maatschappelijk werker?

3)
Heeft u kennis genomen van het feit dat de directeur van het Nova College constateert dat zijn Poolse leerlingen voor een groot deel niet komen om te leren, maar om met hun ouders zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld te verdienen, dat ze allemaal minstens één bijbaantje hebben en moe in de klas zitten? Bent u voornemens wat aan deze vorm van kinderarbeid te doen en te onderzoeken op welke schaal dit landelijk voorkomt?

(*) ‘School koopt Pool (18) weg bij de AH’, AD Haagsche Courant, 5 februari 2008.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5015 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties