Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat botox dodelijk blijkt te zijn.

1)
Bent u bekend met het bericht dat botox dodelijk zou zijn? (*)
 
2)
Klopt dit bericht?
 
3)
In hoeverre is er sprake van levensgevaar voor gebruikers van botox voor cosmetische behandeling dan wel medische toepassingen bij spierziekte?
 
4)
Hoe veel Nederlanders lopen het risico ziek te worden dan wel te overlijden als gevolg van een behandeling met botox?
 
5)
Overweegt u het gebruik van botox niet langer toe te staan? Zo neen, waarom niet?
 
 
(*) www.telegraaf.nl, Botox blijkt dodelijk, 9 februari 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2530 gasten

donaties

doneer

Nederland
English