Nederland weer van ons

Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

1.)
Heeft u kennis genomen van het artikel “Dubbele fraude in Amsterdam-Zuidoost” (*)?

2.)
Klopt de bewering dat er een “geheim besluit” is van een stadsdeel in Amsterdam, teneinde “een mislukt liefdesavontuur van een voormalig bestuurder” af te kopen.

3.)
Zo ja, om hoeveel geld zou het hier in totaal gaan?

4.)
Bent u met mij van mening dat dergelijke afkoopsommen van belastinggeld, altijd openbaar dienen te zijn? Zo nee waarom niet, zo ja hoe gaat u dit initiëren?

* Pagina 25-26  HP/De tijd, gedateerd 8 februari 2008.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2740 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties