Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) over het bericht dat antidepressiva zoals Prozac en Seroxat weinig tot geen effect blijken te hebben en dat geneesmiddelenfabrikanten alleen die onderzoeken naar buiten brachten die deze producten positief benaderden.

1)
Bent u bekend met het bericht "Antidepressiva net zo zinvol als placebo"? (*)

2)
Klopt het bericht dat uit bestudering van 47 (waaronder niet eerder gepubliceerde) onderzoeken blijkt dat antidepressiva zoals Prozac en Seroxat weinig tot geen effect blijken te hebben? Zo ja, is het dan niet beter om deze producten van de markt te halen? Zo neen, waarom niet?

3)
Klopt het tevens dat geneesmiddelenfabrikanten alleen onderzoeken publiceerden die hun product positief benaderden en de overige achterhield? Zo ja, wat gaat u tegen deze malafide gang van zaken ondernemen?

4)
Hoeveel mensen gebruiken er in Nederland Prozac danwel Seroxat?

6)
Kunt u een opsomming geven van de schadelijke bijwerkingen van Prozac en Seroxat?


(*) elsevier.nl, Antidepressiva net zo zinvol als placebo, 26 februari 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3655 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties