Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat in Duitse ziekenhuizen jaarlijks 20.000 doden vallen en 800.000 vermijdbare infecties worden opgelopen als gebrek aan hygiëne.

1)
Bent u bekend met het bericht “Jaarlijks 20.000 doden door gebrek hygiëne ziekenhuizen”?

2)
Klopt deze berichtgeving en wat is uw reactie hierop?

3)
Bent u bereid een vergelijkend onderzoek in Nederlandse ziekenhuizen te doen? Zo ja, per wanneer kunnen we de uitkomsten verwachten? Zo neen, waarom niet?

4)
Bent u bereid voorlichtingscampagnes onder ziekenhuispersoneel te houden?


(*) ANP, Jaarlijks 20.000 doden door gebrek hygiëne ziekenhuizen, 14 maart 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3790 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties