Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, over het bericht dat steeds minder migranten gebruik maken van de subsidieregeling om terug te keren naar het land van herkomst.

1.) 
Heeft u kennis genomen van het bericht “Migrant wil weg uit Nederland, maar blijft toch” ?

2.) 
Klopt het dat steeds minder vreemdelingen gebruik maken van de mogelijkheden die de Remigratiewet biedt?

3.) 
Deelt u de mening dat het vanuit het oogpunt van integratie bijzonder zorgwekkend is dat veel vreemdelingen aangeven uitsluitend vanwege de voorzieningen en uitkeringen in Nederland te willen blijven?

4.) 
Erkent u dat Nederland financieel is gebaat bij remigratie, nu uit onderzoek is gebleken dat elke vreemdeling die van de remigratieregeling gebruik maakt de schatkist over een periode van tien jaar maar liefst € 33.531,- oplevert?

5.) 
Deelt u de mening dat remigratie een goed instrument is om de islamisering van Nederland tegen te gaan, daar met name Turken en Marokkanen er gebruik van maken?

6.) 
Bent u bereid om krachtiger maatregelen te treffen om remigratie te bevorderen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke?

http://www.elsevier.nl/nieuws/nederland/artikel/asp/artnr/200735/index.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4260 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties