Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat behandelaars Turks leren om Turkse vrouwen beter te kunnen begeleiden.

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Nieuwe behandeling voor Turkse vrouwen’? (*)

2.)
Bent u bekend met het begrip migratiepsychologie? Wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering? Zo ja, deelt u de mening dat het verbeteren van sociale vaardigheden, beweging en migratieproblemen onder de eigen verantwoordelijkheid van migranten valt en dus niet vergoed moet worden vanuit de basisverzekering? Zo neen, waarom niet?

4.)
Deelt u de mening dat het van de gekke is dat behandelaars een cursus cultureel interviewen en een cursus Turks gaan volgen omdat het de verantwoordelijkheid van migranten is om zich onze taal en gebruiken eigen te maken? Zo neen, waarom niet?

5.)
De aanname dat Turkse migranten zorg gaan mijden als behandelaars niet geschoold zijn in migratiepsychologie loopt toch mank met het feit dat 41% van de Turken 1 tot 2 maal per maand de huisarts bezoeken?(**) Wat is uw reactie op het feit dat kennelijk op dit soort aannames grote investeringen met gemeenschapsgeld worden gedaan?

6.)
Deelt u de mening dat de aanname dat wanneer behandelaars Turks spreken, Turkse vrouwen als vanzelf meer Nederlands leren, een belachelijke aanname is? Zo neen, waarom niet?


(*) ‘Nieuwe behandeling voor Turkse vrouwen’, http://psy.nl/nieuws/nieuwsbericht/article/nieuwe-behandeling-voor-turkse-vrouwen/

(**) Zorg en welzijn voor Turkse, Surinaamse en Molukse ouderen in Nederland, Samenvatting van het Nederlandse deel van het Europese project: Minority Elder Care, April 2005).

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3580 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties