Nederland weer van ons

Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie over de krakersprotesten in Amsterdam van afgelopen zaterdag 5 april en aanstaande zaterdag 12 april.

1.) 
Is het u bekend dat bij krakersprotesten van afgelopen zaterdag in Amsterdam door krakers vuurwerk naar politieagenten en hardwerkende winkeliers is gegooid en dat daar niet tegen is opgetreden? Zo ja, waarom is daar niet tegen opgetreden?

2.) 
Bent u met mij van mening dat altijd tegen openlijke geweldpleging moet worden opgetreden en in het bijzonder indien gepleegd door werkloze krakers? Zo nee, waarom niet?

3.) 
Deelt u de mening dat het gedrag van dit veelal arbeidsloze krakerstuig onacceptabel is en dat zij bij overtreding van de wet, net als elke burger, hard aangepakt moeten worden? Zo nee, waarom niet?

4.) 
Wilt u meegaan in mijn voorstel om elke kraker die zaterdag a.s. ook maar een sterretje afsteekt direct aan te houden en als straf het schoonvegen van de binnenstad van Amsterdam via snelrecht op te leggen? Zo nee, waarom niet?

5.) 
Bent u bereid mij voor 1 dag toe te staan, mijn oude ME-uniform weer aan te trekken, zodat ik zaterdag 12 april a.s. de politie kan assisteren de openbare orde te handhaven in Amsterdam?  Zo nee waarom niet?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4815 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties