Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Geert Wilders tijdens het verantwoordingsdebat 2008.  

Voorzitter, maandag zijn de eindexamens begonnen. De Partij voor de Vrijheid wenst alle scholieren enorm veel succes. Sommigen hebben al een cijfer gekregen. Dit kabinet bijvoorbeeld. Vorige maand gaven meer dan 41.000 lezers van de Telegraaf dit kabinet een cijfer. Een vier min. En uit een recent onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat slechts 13 procent van de Nederlanders tevreden is over dit beleid. Het laagste percentage sinds 1971!

Al die mensen hebben groot gelijk. Dit kabinet faalt namelijk aan alle kanten, heeft geen enkele uitstraling, lost geen enkel probleem voor de burgers op, en hangt alleen nog aan elkaar door enorm verlies in de peilingen en angst voor verkiezingen. Dit kabinet zorgt er voor dat het leven voor de mensen steeds duurder wordt – terwijl het kabinet zonder enige schaamte wel haar eigen zakken vult door de salarissen voor ministers en staatssecretarissen met maar liefst 10 procent te verhogen.

Volgens de Algemene Rekenkamer zijn de doelen van het kabinet over 2007 “weinig specifiek, inconsistent en onhaalbaar”. In normaal Nederlands: het is vaak een zooitje. De Kamer kan dus onvoldoende controleren of de voorafgestelde doelen – voor zover die al helder zijn – wel zijn bereikt. In de verantwoordingsbrief van de minister-president staan evenmin concrete resultaten. Het is een brief van niks. De minister-president heeft niks te melden. Dat is logisch, want er is weinig tot niets gedaan.

Voorzitter, dit is het kabinet van de achteruitgang en premier Balkenende is de premier van de achteruitgang. In 2007 stond ons land er in financieel opzicht weliswaar redelijk goed voor, maar dat lag niet aan dit kabinet. Dat kwam door de harde inspanningen van de burgers en bedrijven. Zij waren het die door hard te werken, te consumeren en te investeren zorgden voor zo’n 4 miljard euro aan extra belastinginkomsten. Maar die burger werd door dit kabinet beloond met een ware stortvloed aan lastenverzwaringen. Van hogere accijnzen op diesel, lpg en alcohol tot de vliegtaks, de verpakkingstaks, de slurptaks, de komende btw-verhoging en ga zo maar door.

Ondertussen kalft de economische groei gestaag af. Ten opzichte van een kwartaal eerder groeide de economie in het eerste kwartaal van dit jaar nog maar met 0,2 procent, de laagste groei sinds begin 2005. Het consumentenvertrouwen bereikte vorige maand het laagste punt in vijf jaar. De president van de Nederlandsche Bank, de heer Wellink, geeft aan dat in Nederland de inflatie nu al oploopt en in 2009 mede door de BTW-verhoging verder dreigt te stijgen en dat de koopkracht een deuk zal oplopen. Dus minder te besteden. In plaats dat het kabinet deze problemen inziet, verstandig beleid voert en de lasten verlaagt, gooit ze olie op het vuur en komen Balkenende en Bos met schaamteloze lastenverzwaringen. Ik zei het al, dit kabinet biedt geen vooruitgang maar achteruitgang, geen lastenverlichting, maar lastenverzwaring.

Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid is de partij voor de gewone man en vrouw. De mensen voor wie de PVV opkomt krijgen niets cadeau. Ze werken hard voor hun geld en hopen op een betere toekomst voor hun kinderen. En voor al die hardwerkende mensen wil de PVV de belasting verlagen.

Lagere belastingen, voorzitter, zorgen ervoor dat de mensen meer te besteden krijgen. Meer in hun portemonnee hebben. Om dat te bereiken moet je als politicus, politieke partij en kabinet keuzes maken. Stoppen dus met de nutteloze ontwikkelingshulp, de afdrachten aan Brussel, de Vogelaar-wijken, het kolossale ambtenarenapparaat, de peperdure adviseurs, het pesten van automobilisten en het mislukte multiculturele experiment. In 2007 ging er veel te veel geld naar de linkse hobby’s en veel te weinig geld naar de gewone mensen in Nederland.

Ondanks dat zij keihard gewerkt hebben in 2007, moeten de burgers van Nederland nu nóg meer belasting gaan betalen vanwege ook het milieufundamentalisme van dit linkse kabinet zoals de verpakkingstaks, de slurptaks en een onzinnige vliegtaks. Maatregelen die het voor gewone mensen duurder maken op vakantie te gaan omdat wereldvreemde milieufreaks er van overtuigd zijn dat de aarde opwarmt als je met je gezin naar Kreta vliegt. De mensen zijn het spuugzat, meneer Balkenende. Niet de aarde warmt op door het vliegverkeer; nee, de Nederlandse burgers worden witheet van dit kabinet.

Voorzitter, dit kabinet knijpt de burger niet alleen uit, het tast ook onze vrijheid op een ongekende wijze aan. Het bestrijdt niet alleen het sigaretje in de kroeg en de koopzondagen, maar het laat zelfs onderzoeken of een film op voorhand verboden kan worden. En een cartoonist wordt om zijn tekeningen door tien agenten in een politiecel gezet. Onze vrijheid is bij dit kabinet in uitermate slechte handen. Dit kabinet verdedigt niet de vrijheid, maar is een gevaar voor de vrijheid en zou zich daarvoor diep moeten schamen.

Voorzitter, dit kabinet zat in 2007 gevangen in besluiteloosheid, eindeloos overleg en bureaucratie. De belastingdienst met al zijn tienduizend regels en formulieren is inmiddels ook volledig vastgelopen. Nederlanders worden daar gek van. En ook het doel van 25 procent minder administratieve lasten voor het bedrijfsleven zal, als het kabinet zo doorgaat, in 2011 niet worden gehaald. De bureaucratie loopt de spuigaten uit. Ook is het aantal ambtenaren alleen maar meer geworden en is het aantal externe adviseurs geëxplodeerd. Om de drukte bij de koffieautomaten op de ministeries te verminderen is de PVV van mening dat we het makkelijk af kunnen met 15 procent minder ambtenaren. Dat zegt het kabinet ook te willen, alleen gebeurt het niet.

Dan de Antillen. Voorzitter, de PVV is het zat, net als de burgers van Nederland. Het grotendeels corrupte boevennest dat al decennialang teert op de zakken van hardwerkende Nederlanders omdat zij inmiddels geheel failliet zijn, krijgt over een totaal van vier jaar 2,2 miljard keiharde euro’s uitgekeerd. In 2007 werd er al 410 miljoen euro voor de schuldsanering van de Antillen gereserveerd. Sinterklaas weet de schurkeneilanden dus nog steeds te vinden. De PVV is helder: investeer dat geld in Nederlands, bijvoorbeeld in de zorg om te voorkomen dat we hier in Nederland derde-wereldpraktijken krijgen.

Het jaar 2007 was ook het jaar van het generaal pardon. Het idiote generaal pardon is een kostenpost van honderden miljoenen euro’s. De kosten voor opvang zijn gigantisch, om over alle bijstandsuitkeringen – ook voor leugenaars en criminelen –  nog maar te zwijgen.

Het generaal pardon is dus ook een financiële ramp, die dagelijks voelbaar is. Zo krijg ik emails van mensen die al jaren op een wachtlijst staan voor een woning en nu nog langer moeten wachten omdat ‘pardonners’ voorrang krijgen op de woningmarkt .

En dit multiculti kabinet houdt de sluizen open. De gezinsmigratie uit landen als Turkije en Marokko gaat gewoon door, maar er is ook een forse immigratiestroom uit Midden- en Oost-Europa, vooral uit Polen. Dat betekent problemen met huisvesting, extra overlast en banen die worden ingepikt door Oost-Europeanen. Toen de PVV in 2006 en 2007 waarschuwde voor een oncontroleerbare stroom Oost-Europeanen, zei het kabinet dat er hooguit 50 tot 60.000 zouden komen. Een paar maanden later bleek dat al sprake was van het dubbele!  Het kabinet sluit zijn ogen voor de werkelijkheid.

Dan integratie, ook in 2007 weer een rampdossier. Nog steeds een bodemloze put. Henk en Truus die blijven betalen voor Achmed en Ali. Het kabinet investeert honderden miljoenen euro’s in integratie, terwijl de inburgeringsklassen leeg zijn. De afgelopen dagen mochten we weer leren dat het grotendeels weggegooid geld is. Vandaag werd bekend dat schilderijen van een kunstenares uit het gemeentehuis te Huizen zijn verwijderd omdat moslimmannen klaagden vanwege het bloot op de schilderijen. En de gemeente Huize capituleerde lafhartig. De schilderijen werden uit het gemeentehuis  weggehaald. En toen de mussen van de hitte van het dak vielen enige weken geleden, deden enkele bouwvakkers in Almere hun werk in korte broek en t-shirt. Maar ook dat leverde klachten op van moslims die aanstoot namen aan die schaamteloze naaktloperij. Dat is Nederland anno 2008. We verkwanselen langzaam maar zeker onze cultuur en onze vrijheden. Ik vraag mij trouwens af waarom die moslims thuis zaten, terwijl de bouwvakkers buiten aan het werk waren. Moesten zij niet naar een inburgeringscursus of gewoon naar het werk? En Balkenende staat erbij en kijkt ernaar en doet helemaal niks.

Voorzitter, dit kabinet is het kabinet van de stilstand. Kijk maar naar de files. De filedruk is in 2007 met maar liefst 11 procent toegenomen. Het trieste is dat de ambities van CDA-minister Eurlings zelfs zo laag zijn dat een nog verdere toename van de files voor de komende jaren wordt verwacht. Triest is ook dat er in 2007 nagenoeg geen kilometer snelweg bij gekomen is. De burger is het zat en de totale economische schade loopt in de miljarden per jaar.

Voorzitter, in de zorg is het niet veel beter. De feiten liegen er niet om. Driekwart van de ouderen in verzorgingshuizen loopt ernstig risico op ondervoeding. Een oudere in ons land heeft driekeer zo veel kans op doorligwonden als Duitse ouderen. Hoogbejaarden krijgen zelfs doorzitwonden omdat ze hun dagen moeten doorbrengen op aftandse rolstoelen. Vaste thuiszorghulpen worden afgepakt en in verpleeghuizen zijn pyjamadagen en toiletrondes nog steeds aan de orde van dag. Ouderen lopen bevuild rond, een land als Nederland onwaardig.

Aan de zorgmedewerkers ligt het niet. Zij werken keihard, maar hebben te weinig collega’s. Een probleem dat alleen maar erger zal worden de komende jaren. De PVV heeft een oplossing: Luister naar de noodkreet van de zorgmedewerkers, die de slechte zorg zelf ook helemaal zat zijn en zowat smeken om meer collega’s, minder managers en minder bureaucratie. De regie moet terug naar de mensen óp de werkvloer. Verminder het aantal managers in de zorg met een derde, zodat we meer handen aan het bed krijgen en het zorgpersoneel wellicht ook wat meer salaris.

De aardgasbaten lopen door de hoge olieprijs gigantisch op. Dit jaar ruim 9 miljard en volgende jaar wordt zelfs ruim 10 miljard voorspeld. 2 miljard gaat naar het FES-fonds, de rest naar de staatsschuld. De PVV vindt dat we voor 2009 een deel van de aardgasbaten naast verdere staatsschuldreductie moeten besteden aan lagere lasten voor de burgers door de accijnzen op brandstof te verlagen. Dan hoeven we minder te betalen aan de pomp. De Nederlandse burger betaalt zich scheel aan de pomp, de benzineprijs stijgt sneller dan de PvdA daalt in de peilingen. De files zijn alleen maar langer geworden. Vice-premier Bos heeft de arrogantie te zeggen dat Nederlanders maar moeten wennen aan de hoge benzineprijs. Terwijl het door zijn partij van de burgers gestolen kwartje van Kok nog steeds niet heeft teruggegeven. De PVV wil dat de benzineprijs daalt en dat kan door lagere accijnzen te financieren uit een deel van de aardgasbaten. Terug dat kwartje van Kok.

De PVV kiest anders dan dit kabinet niet voor achteruitgang maar vooruitgang. Voor belastingverlaging. Dat kan als het kabinet betere keuzes maakt. Een immigratiestop, het door inburgeraars zelf betalen van inburgeringscursussen, geen geld naar de Antillen, geen geld naar de knettergekke Vogelaar-wijken, veel minder ontwikkelingshulp, veel minder bijdragen aan de Europese Unie en ga zo maar door. Geef de Nederlanders de lucht en de vrijheid over hun eigen geld te beschikken. Dat is vrijheid. En wij kiezen voor die vrijheid.

Voorzitter, in Nederland regeert de angst, onwil en onkunde. Niet het kabinet Balkenende IV. Minister-president, u bent geen leider. Laten we eerlijk zijn, de puf is er bij u uit. Het lukt u niet en het gaat niet meer met uw kabinet. Het was niets, het is niets en het zal nooit iets worden. Meneer Balkenende, pak die telefoon. Bel het paleis. En zeg: “Majesteit, ik zie het niet meer zitten. Het lukt me niet. Zoek maar iemand anders.”

Zie ook Telegraaf.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2995 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties