Nederland weer van ons

Inbreng Raymond de Roon - debat Verdrag van Lissabon:
Voorzitter, Er is “voluit recht gedaan aan zorgen van de Nederlandse bevolking die rond het referendum naar voren kwamen”  zei onze Minister-president nadat op 19 oktober 2007 de tekst van het Hervormingsverdrag was vastgesteld.

Dus de burger wil volgens de Minister-president:

- Geen symbolen in het Verdrag maar wel op de Dag van Europa wapperende EU-vlaggen op de daken van departementen?
- Het Handvest van de Grondrechten niet in het Verdrag maar wel in een protocol met dezelfde bindende werking? 
- Geen rode kaart waarmee slechte voorstellen in Europa zouden kunnen worden tegengehouden, maar een oranje kaart waarmee we eigenlijk niet zo heel veel hebben in te brengen?
- Geen minister van Buitenlandse Zaken maar wel een Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB met een uitgebreide Europese diplomatieke dienst en daarnaast ook nog eens een pseudo-president van de EU? Een pseudo-president die ook niet door de burgers maar door
een select clubje van Europese regeringsleiders wordt uitgekozen.
- Dat we vetorechten inleveren en daarmee de soevereiniteit van Nederland verder inperken, bijvoorbeeld op het gebied van asiel- en immigratie en justitie?


Voorzitter,

De PVV fractie gelooft er niets van. Ik weet niet met welke mensen dit kabinet tijdens haar 100-dagen tour gesproken heeft, maar duidelijk niet met één van de maar liefst bijna 5 miljoen mensen die NEE stemden. Of het kan u, Minister-president, simpelweg niets schelen wat zij vinden. Want of de reden van de NEE stem nu lag aan de symbolen die in het verdrag stonden of toch aan de ontevredenheid van de burgers met het kabinet Balkenende II of de eventuele toetreding van Turkije..... anno 2008 zijn deze kaarten niet heel anders geschud én lijkt er ook geen reden om nu met een verdrag in te stemmen dat zo goed als hetzelfde is als de afgewezen Europese Grondwet van 2005 .

En de enige manier – te weten het houden van een raadplegend referendum - om er achter te komen of de burger er nu toch anders over denkt grijpt dit kabinet niet aan! Onbegrijpelijk en unfair tegenover de burger. Alleen al het gebaar naar de burgers dat dit kabinet hen serieus neemt door een referendum over dit Lissabon verdrag, had wellicht een boel goed kunnen maken.
Maar ja,  er lijken andere belangen te spelen. Belangen die het kabinet gewichtiger acht en die belangen moeten dan toch in Brussel gelegen zijn. Belangen waar burgers hier in Nederland niet op zitten te wachten maar die voor dit kabinet blijkbaar wel zeer interessant zijn.


Voorzitter,

Ik zal twee concrete voorbeelden geven, van wat uit Brussel komt en de burger persoonlijk raakt:

1. veerverbinding Texel
Mensen op Texel maken zich ernstig zorgen over de dreiging van Europese regels die verplichten om de veerverbinding naar het vasteland, Europees aan te besteden . De Texelaren vrezen dat hiermee Texel’s trots ‘Teso’ verdwijnt en als gevolg daarvan de regie over de dienst waar het eiland zo afhankelijk van is.
Het is toch niet te geloven, Brussel bemoeit zich met de veerdiensten naar Texel! Er is niemand op het hele eiland te vinden die ontevreden is met de situatie zoals deze nu is, niemand zit op verandering te wachten en er is zeker niemand die er om heeft gevraagd, maar toch…. maar toch loopt men het risico dat Brussel vroeg of laat de touwtjes in handen gaat nemen. Dit moet toch niet kunnen! Niet op Texel, maar ook niet elders in ons land. De burger staat er bij en kijkt er naar, maar heeft geen invloed meer. That’s it. En dat zal als gevolg van de groeiende Europese macht in de toekomst steeds vaker gebeuren.
En in Den Haag aankloppen? Dat heeft steeds vaker geen zin meer, want als de EU op een bepaald terrein bevoegdheden heeft is het moeilijk om daar nog een speld tussen te krijgen. Door het verlies in vetorechten en de toename van het aantal gevallen waar o.b.v. een gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt besloten, alsmede het ontbreken van een rode kaart, zal ook onze Minister-president dikwijls niets meer in de melk te brokkelen hebben, want onze afhankelijkheid van andere lidstaten neemt daarmee toe. Ook onze Minister-president staat er dan bij en kijkt er naar. En komt vervolgens met lege handen terug in Den Haag en dus met lege handen voor de mensen op Texel en al die anderen…

2. kleinere garagebedrijven
De Europese Commissie wil een ingreep plegen in de beschermende wetgeving voor de autobranche. Het gevolg daarvan kan zijn, dat de onafhankelijke garagebedrijven - het goedkope alternatief voor mensen met een smalle beurs - 10 tot 20 procent meer gaan vragen voor onderhoudsbeurten. Bovendien wordt het weer mogelijk dat autofabrikanten gaan bepalen dat garantie alleen geldt als het onderhoud door de merkdealer wordt gepleegd. Kortom, Brussel jaagt de automobilist naar de duurdere merkdealer .

Dit zijn, voorzitter, voorbeelden van gevolgen die de burger in zijn dagelijks leven ervaart als vanuit Brussel wordt beschikt. De burger heeft daarbij de zekerheid, dat hij, of het maatschappelijk verband waar hij deel van uitmaakt, daar geen invloed op kan uitoefenen.
Geen wonder, dat de burger zich met de Europese besluitvorming niet verbonden weet. Zo’n band is er namelijk niet. Alle retoriek over Europees burgerschap, brengt daar geen verandering in.


Voorzitter,

Mijn fractie is van oordeel, dat het huis Europa waar dit kabinet aan meebouwt, niet in het belang van onze burgers is. De band tussen de supermacht Europa en zijn onderdanen, bestaat namelijk niet.
En daarmee zal dat Europese huis niet sterk, maar zwak blijken te zijn.
De PVV-fractie wil een sterk Europa en een sterk Europa is een kleiner Europa, waar geen zwakke lidstaten lid van zijn, dat zich ook niet vertilt aan ambities die te hoog gegrepen zijn. Het Europa dat het kabinet voor ogen staat is, voorzitter, een Europa ontstaan uit angst. Angst van het kabinet, voor de bedreigingen die het uit de buitenwereld op ons afkomen: globalisering, voedselproblematiek, watertekort, water te veel, milieuvervuiling, energietekorten. Alleen Europa kan ons redden, redeneert het kabinet. En daarmee spreekt het kabinet ook een gebrek aan vertrouwen in Nederland en in ieder geval ook in zichzelf uit.
De PVV-fractie heeft meer vertrouwen in Nederland, dan het kabinet.
Wij zijn van oordeel dat Nederland ook heel goed zonder opgelegde Europese samenwerking kan als het gaat om ongewenste illegalen en asielzoekers. Niemand anders dan Nederland zelf behoort te bepalen wie wel en wie niet in Nederland mag verblijven en wie er uit moet. Niet Europese bemoeizucht maar de bereidheid, de inzet en de toewijding van de overheid om hier de regels te handhaven moet bepalend zijn.
Wij zijn van oordeel dat Nederland ook heel goed zonder opgelegde Europese samenwerking kan als het gaat om de bescherming van ons milieu. We moeten daar uitsluitend zelf over gaan: zelf de regels bepalen en zelf die regels ook daadwerkelijk handhaven. Geen regels uit Brussel als we daar niet zelf voor 100% mee instemmen en geen bemoeizucht met ons handhavingsbeleid.
Die Europese bemoeizucht kost ons ook handen met geld. En dan bedoel ik niet alleen de jaarlijkse afdracht aan de EU maar ook andere kosten. De op stapel staande nieuwe Europese regels voor schoner slootwater, gaan Nederland de komende tien jaar bijvoorbeeld minstens 10 miljard euro kosten . Een heel slecht initiatief uit de liberale groep in het Europees parlement is dat. Voorzitter, het slaat nergens op dat Bulgaren, Roemenen, Slovenen enz. enz. gaan beslissen over ons slootwater.
Verder is er de dreiging, dat de chemiesector ons land gaat ontvluchten, als zij, zoals de EU wil, verplicht wordt om vanaf 2013 emissierechten te kopen. Deze prachtige bedrijfstak zal wel uit ons land verdwijnen naar India en China. Met dank aan dit kabinet; met dank aan de EU.

Voorzitter, de instemming met dit Lissabon verdrag is de grootste politieke ramp van het jaar.
In het verdrag had de rode kaart centraal moeten staan. Als we iets niet willen, mag het niet kunnen zijn dat Europa ons iets dwingend oplegt.

Het Lissabon verdrag kan, zo lijkt het, alleen nog maar door het referendum in Ierland en misschien door een uitspraak van het Duitse constitutionele Hof worden gestopt.
Belachelijk voorzitter, dat van de  490miljoen EU-onderdanen alleen 3 miljoen Ierse kiezers en daarnaast 9 Duitse rechters nog iets in de melk te brokkelen hebben.
Schande voor dit kabinet dat een Nederlands referendum heeft gefrustreerd en schande voor de partijen (CDA, PvdA, VVD, CU, SGP) die tegen een referendum over het Lissabon verdrag hebben gestemd.

Mijn fractie is in ieder geval van oordeel dat het Lissabon verdrag slecht is voor Nederland. We zullen dan ook onder geen beding steun verlenen aan invoering van dat verdrag voor Nederland.

Ik zal eindigen met 10 punten van de PVV met betrekking tot de EU:

1.  geen Europese superstaat
2.  geen inlevering van vetorechten
3.  geen communautair immigratiebeleid
4.  geen kostbare verhuizingen à  116 miljoen euro per jaar tussen Brussel en Straatsburg
5.  geen Turkije in de EU
6.  geen Europees Parlement maar de bevoegdheden ervan terug naar nationaal parlement
7.  minder miljarden van de belastingbetaler naar de EU
8.  geen nieuwe landen lid maken van de EU en Roemenie/Bulgarije er uit
9.  geen gele of oranje maar een rode kaart
10. geen hoge vertegenwoordiger voor gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

De PVV wil een klein Europa, minder lidstaten, niet meer maar minder euro’s afdragen, niet meer maar minder bevoegdheden voor Europa, niet meer maar minder bureaucratie, niet meer maar minder immigratie. Wij willen een sterk en soeverein Nederland, dat samenwerkt waar nodig. Geen Europese superstaat. Nederland moet Nederland blijven en baas in eigen land.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3770 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties